Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Rytí kovů s následným tiskem Jablonec nad Nisou/Metal Engraving (with Follow-up Press) Jablonec nad Nisou

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou/High School of Applied Arts and College of Art in Jablonec nad Nisou

Adresa/Adress:
Horní náměstí 800/1
466 80 Jablonec nad Nisou
Czech Republic

Ředitel/Director: Mgr. Bc. Martina Picko Baumannová
phone: +420 483 312 802
e-mail: sekretariat@supsavos.cz
www.supsavos.cz

Rytí do kovů je tradiční umělecké řemeslo představující široké spektrum plošného a plastického vyjadřování.
Nabízíme techniku netradičního přístupu k rytině s finálním výsledkem – tiskem a odlitím.
Autor bude pracovat s negativní rytinou pomocí jednak klasických, jednak netradičních technik (vrtání, hoblování, soustružení, použití ohebné hřídele, uhlové brusky atd.).
Výsledná práce bude přenesena tlakovým lisem na papír a odlita do sádry.
K dispozici bude hliník či dural v minimální síle 10 mm o velikosti průměru 200 mm nebo 200 x 200 mm, popřípadě větší či menší.

Metal engraving is classic handicraft. It presents wide spectrum of areal and plastic expression.
The workshop offer non-traditional approach to engraving with a final outcome – press and moltening.
Authors will work with negative engraving with the help of both classical and nonclassical techniques (boring, cutting, planing, turning, using flexible schaft or angle cutter).
Final work will be transfused by pressure to the paper and casted in gypsum.
Aluminium and dural in minimal thicknes 10 mm in the size of average 200 mm or 200 x 200 mm (eventually bigger or smaller) will be disposal.