Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Rytí a broušení skla Kamenický Šenov/Glass Engraving and Cutting Kamenický Šenov

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov/Secondary School of Glassmaking Kamenický Šenov

Adresa/Address: 
Havlíčkova 57
471 14 Kamenický Šenov
Czech Republic

Ředitel/Director: doc. Mgr. Pavel Kopřiva, PhD.
tel.: +420 487 764 965
e-mail: supss@supss-ks.cz
supss.clnet.cz

Obor vychází ze znalosti kresby a modelování reliéfů a plastiky.
Účastníci mohou pracovat s klasickou ryteckou technikou na dané tvary, které si vyberou ze školních skladů, nebo mohou realizovat grafické listy pomocí techniky tisku ze skleněné desky tzv. „vitrografie“.
Návrhy se provádějí rytím na měděných, kamenných a diamantových kotoučcích pomocí ryteckých strojů nebo pomocí ruční hřídele.
Rytecké techniky mohou být kombinované s broušením skla a pískováním. Je také možné využít techniky lehání a slinování skla.
V případě zájmu o techniku tavení skla do formy, musí studenti zaslat nebo přivézt hotový model, a záměr je nutné minimálně 40 dnů před začátkem sympozia konzultovat s odbornými učiteli v Kamenickém Šenově. Tato konzultace je nutné i v případě techniky lehání a slinování skla.

Workshop is based on knowledge of drawing, relief and plastic art.
Participants will work classical engraving techniques with shapes from the school repository or they can realize graphics by the help of technique of printing from the glass plate so-called “vitrography”.
Desing are provided by engraving with copper, stone and diamond wheels trough the engraver machines or the handly shaft.
Engraving techniques can be combined with grinding and sandblasting. It is also possible to use the technique of slumping and sintering of glass.
In the case of interest in melting glass to form must participants send or bring prepared model and intention is necessary consult with teachers of organizing school minimally 40 days beforehand.
This consultation is necessary also in case of slumping and sintering.