Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Design interiéru Nový Bor/Interior Design Nový Bor

Vyšší odborná škola sklářská a Střední odborná škola Nový Bor/Higher Professional Glass School and Secondary Shool Nový Bor

Adresa/Address:
Wolkerova 316
473 01 Nový Bor
Czech Republic

Ředitel/Director: PaedDr. Ilona Jindrová
tel.: +420 487 712 211
e-mail: info@glassschool.cz
www.glassschool.cz

Pro studenty účastnící se workshopu Design interiéru jsou k dispozici ateliéry vybavené k tvorbě návrhů a ruční zpracování různých materiálů, jakými jsou například papír, karton, dřevo, plasty apod., dále pak dílna se strojním vybavením pro práci se dřevem a materiály na bázi dřeva, učebna s 3D tiskárnou pro tisk z formátů „.stl“ a v neposlední řadě plně vybavená počítačová učebna, kde lze zpracovat návrhy od technických výkresů až po vizualizace v programech Turbo Cad, Photoshop, InDesign, Illustrator, Rino a pomocí rendrovacího modulu V-Ray. V případě velkoplosných formátů je možné využít naše externí dodavatele.

For the Interior Design workshop, there are available studios for design creating and hand work with different materials such as paper, cardboard, wood, plastics and others, as well as a workshop with machinery for working with wood and a 3D print classroom for a print from computer formats „.stl“ and finally a computer lab, to process proposals from engineering drawings to visualization at programs of Turbo Cad, Photoshop, InDesign, Illustrator, Rino and using a render module V-Ray. In the case of any large formats print, we can use our external collaborators.