Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Broušení - tavená plastika Železný Brod/Glass Grinding Železný Brod

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod/The High School of Applied Arts for Glassmaking in Železný Brod

Adresa/Address:
Smetanovo zátiší 470
468 22 Železný Brod
Česká republika

Ředitel/Director: MgA. Libor Doležal
tel.: +420 483 346 162
e-mail: sekretariat@supss.cz
www.supss.cz/

V dílně je možno realizovat:
• broušené objekty – předem zajednaná surovina – blok (křišťál, kobalt), nebo tvar do předem zaslané formy na foukání či lití
• tavenou plastiku – minimálně 6 týdnů předem zaslaný voskový model – škola připraví nedělenou formu jen pro tavení na hladinu (max. velikost 35 x 35 x 7 cm), nebo uzavřený tvar (přibližně 15 x 15 x 25 cm).

Tavba v jedné barvě skla, následné broušení v průběhu sympozia.
Škola poskytuje dílnu s kuličskými, hladinářskými stroji i ruční bruskou.

K dispozici jsou:
• kotouče karborundové, diamantové a elektritové,
• k leštění plstěné a polpurové,
• pro hladinářskou práci hrubé i jemné brusivo.

Bližší informace budou zaslány přihlášeným.
Předpokládá se zkušenost v oboru.

It is possible to realize:
• grounded object – predefined raw material – block (crystal, cobalt blue) or shape on furnished form for blowing or casting,
• molten sculptures in limited amount – wax sended minimally six weeks before – school wil prepare one-piece form only for molting (max. size 35 x 35 x 7 cm or closed shape approximately 15 x 15 x 25 cm).

Meltage in one-colour glass.
The school put workshop with cutting machines, flatting machines and hand grinding machine.

There are available:
• carborundum, diamond and corundum wheels,
• for polishing felt and polpur wheels,
• for flatting rough and smooth abrasive material.

Further information will be given to applicants.
An experience of this technique is expected.