Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Broušení a rytí drahých kamenů Turnov/Gem Cutting and Engraving Turnov

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov/The Secondary School of Applied Arts and The Higher Vocational School in Turnov

Adresa/Address:
Skálova 373
511 01 Turnov
Czech Republic

Ředitel/Director: Ing. Jana Rulcová
tel.: +420 481 321 232
e-mail: sekretariat@sups.info
www.sups.info

Uspořádání dílny:
řezárna, část pro hrubé broušení interiérových plastik a plošné broušení, část pro zpracování facetových výbrusů, leštírna a rytebna. Pro hrubé a plošné broušení 7 pozic, broušení facetových výbrusů 6 pozic, část pro leštění 5 pozic a 8 ryteckých strojů a dále 3 přípravné.

Vybavení dílny:    
pily na dělení materiálu, sklářské kuličské stroje (vertikální uložení kotoučů), hladinové stroje, stojanová vrtačka, kamenářské brousící a leštící stroje (horizontální uložení kotoučů), rytecké strojky.

Přehled technologií:    
klasické broušení facetových výbrusů, tvorba interiérových plastik, plošné a plastické rytí.

Materiály:    
přírodní i syntetické

Uchazeči musí mít při vstupu do dílen pracovní oděv, používat ochranné pracovní pomůcky, udržovat čistotu a hygienická pravidla související s vnitřním řádem provozu dílen a BOZP dle osnovy.
Uchazeči předloží návrh díla nejpozději 1 měsíc před začátkem realizace.

Workshop layout:    
cutting room, space for rough cutting of interior sculptures
and for surface cutting, space for the treatment of facet cuts, polishing and engraving room. 7 workspaces for rough and surface cutting, 6 workspaces for facet cutting, 5 workspaces for polishing, 8 engraving machines and 3 preparatory ones.

Workshop equipment: 
saws for dividing material, glass grinding
machines (vertical arrangement of wheels), horizontal grinding machines, pedestal drilling machine, gemcutter’s grinding 
and polishing machines (horizontal arrangement of wheels), engraving machines.

Overview of technologies: 
classic facet-cutting, creation of interior sculptures, flat and plastic engraving.

Materials: 
natural and synthetic

When entering the workhop, applicants are required to wear working clothes, use protective equipment, maintain cleanliness and follow the rules of hygiene relating to the workshop’s  internal operating rules and occupational health and safety according to the syllabus.
Applicants are asked to submit their designs no later than one month before the realization.