Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Žádost o mimořádný neinvestiční příspěvek na stipendia

Tiskopisy ke stažení:

 Žádost o mimořádný příspěvek(*xlsx) 

 Předpokládaný počet žáků(*xlsx) - tabulka, do které se vyplňují počty žáků v jednotlivých stipendijně podporovaných oborech a ročnících v aktuálním školním roce a odhad přijímaných žáků pro následující školní rok, podklady z této tabulky poslouží k přerozdělení prostředků, které jsou pro roky 2023 a 2024 alokovány v rozpočtu Libereckého kraje pro potřeby Stipendijního programu

Postup pro podání řádné žádosti o mimořádný neinvestiční příspěvek:

Žádost může podat pouze škola zapojená do Stipendijního programu pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání.  

Žádost o mimořádný příspěvek na školní rok 2023/2024 opatřený razítkem a podpisem statutárního zástupce školy doručte nejdéle do 8. 9. 2023 na Krajský úřad Libereckého kraje (lze poštou, datovou schránkou, osobně). 

Do stejného data odešlete na e-mailovou adresu kveta.sirova@kraj-lbc.cz vyplněnou tabulku s předpokládanými počty žáků

Postup pro podání žádosti v případě nedostatku finančních prostředků v průběhu roku:

V případě, že mimořádný příspěvek z rozpočtu Libereckého kraje určený na úhradu výdajů spojených se stipendii nevystačí na celý kalendářní rok, je možné žádat o navýšení příspěvku. V tom případě se použije stejný formulář jako při předkládání řádné žádosti (výše ke stažení). 

Kontaktní osoba:

Bc. Květa Šírová

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Tel: 485 226 637