Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Žádost o mimořádný neinvestiční příspěvek

Ke stáhnutí (*xlsx) Žádost o mimořádný neinvestiční příspěvek pro rok 2020.

Tabulka, do které se vyplňují počty žáků v jednotlivých stipendijně podporovaných oborech a ročnících jak v aktuálním školním roce, tak odhad přijímaných žáků pro následující školní rok, ke stáhnutí Tabulka předpokládaný počet žáků (*xls). Podklady z této tabulky poslouží k přerozdělení prostředků, které jsou pro rok 2020 alokovány v rozpočtu Libereckého kraje pro potřeby Stipendijního programu.

Žádost o mimořádný neinvestiční příspěvek spolu s tabulkou s počty žáků doručte na Krajský úřad nejpozději do 31. 1. 2020.

Pro obory, které podporují i zaměstnavatelé - jedná se tedy o obory Agropodnikání, Zemědělec - farmář, Technologie silikátů a Strojník silničních strojů doručte tuto žádost s tabulkou s počty žáků na Krajský úřad nejpozději do 29. 11. 2019

Žádost v případě nedostatku prostředků na stipendijní program během roku

V případě, že Vám mimořádný neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (tj. Libereckého kraje), určený na úhradu výdajů spojených s výplatou stipendií, nevystačí na celý kalendářní rok, použijte k žádosti o navýšení stejný formulář (výše ke stáhnutí). V kolonce závazný parametr pouze změníte počet měsíců, na které požadujete navýšení provozního příspěvku (např. z původního počtu deset na dva - listopad a prosinec).