Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Vyúčtování mimořádného neinvestičního příspěvku na stipendia

Tiskopisy ke stažení:

Formulář závěrečného vyúčtování  (*.xlsx)

Formulář průběžné zprávy (*.xlsx)

Tabulka pro výplaty stipendií (*.xlsx)

Statistický přehled (*.xlsx)

Příspěvek na zabezpečení stipendií je poskytnut školám zapojeným do Stipendijního programu na období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022

V rámci tohoto období předkládají školy:

  • průběžnou zprávu o čerpání příspěvku (do 20. 1. 2022),

  • závěrečnou zprávu o čerpání příspěvku a závěrečné vyúčtování, včetně vrácení nevyčerpaných finančních prostředků na účet LK (do 30. 9. 2022).

Postup pro předložení průběžné zprávy:

Formulář průběžné zprávy opatřený razítkem a podpisem statutárního zástupce školy doručte do 20. 1. 2022 na Krajský úřad Libereckého kraje (lze poštou, datovou schránkou, osobně).

Postup pro závěrečné vyúčtování:

Formulář závěrečného vyúčtování opatřený razítkem a podpisem statutárního zástupce školy doručte do 30. 9. 2022 na Krajský úřad Libereckého kraje (lze poštou, datovou schránkou, osobně).

Do stejného data odešlete na e-mailovou adresu kveta.sirova@kraj-lbc.cz vyplněnou tabulku se statistickým přehledem a tabulky s výplatami stipendií

 

Kontaktní osoba:

Bc. Květa Šírová

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Tel: 485 226 637