Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Podporované obory

OD ŠK. ROKU*

KÓD KKOV

NÁZEV OBORU

POZNÁMKA

2016/2017

41-41-M/01

Agropodnikání

Zapojen partner 1

12011/2012

26-51-H/02

Elektrikář – silnoproud

 

2011/2012

26-51-H/01

Elektrikář (slaboproud)

 

2020/2021

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

 

2011/2012

36-52-H/01

Instalatér

 

2012/2013

23-62-H/01

Jemný mechanik

 

2020/2021

23-55-H/02

Karosář

 

2011/2012

23-55-H/01

Klempíř

 

2020/2021

31-58-H/01

Krejčí

 

2020/2021

41-56-H/01

Lesní mechanizátor

 

2011/2012

39-41-H/01

Malíř a lakýrník

 

2010/2011

23-52-H/01

Nástrojař

 

2015/2016

23-56-H/01

Obráběč kovů

 

2019/2020

53-41-H/01

Ošetřovatel

 

2020/2021

29-53-H/01

Pekař

 

2010/2011

29-56-H/01

Řezník – uzenář

 

2010/2011

28-58-H/01

Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

 

2010/2011

23-51-H/01

Strojní mechanik

 

2017/2018

23-65-H/03

Strojník silničních strojů

Zapojen partner 2

2016/2017

28-46-M/01

Technologie silikátů

Zapojen partner 3

2010/2011

36-64-H/01

Tesař

 

2020/2021

28-63-H/01

Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů

 

2020/2021

41-52-H/01

Zahradník

 

2010/2011

36-67-H/01

Zedník

 

2016/2017

41-51-H/01

Zemědělec – farmář

Zapojen partner 

2020/2021

82-51-H/03

Zlatník a klenotník

 

2020/2021

41-57-H/01

Zpracovatel dřeva

 

 

1 podpora u tohoto oboru je vázána pouze na vzdělávání ve Střední škole hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

2 podpora u tohoto oboru je vázána pouze na vzdělávání ve Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

3 podpora u tohoto oboru je vázána pouze na vzdělávání ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

*!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Vyplácení stipendií žákům oborů nově zařazených do Stipendijního programu se řídí systémem postupného vyplácení počínaje žáky 1. ročníků (tzv. pravidlo „náběhovosti“)!

  1. V 1. školním roce od zařazení oboru do Stipendijního programu jsou příspěvky vypláceny pouze žákům 1. ročníků.
  2. Ve 2. školním roce od zařazení oboru do Stipendijního programu jsou příspěvky vypláceny pouze žákům 1. a 2. ročníků.
  3. Ve 3. školním roce od zařazení oboru do Stipendijního programu jsou příspěvky vypláceny žákům 1., 2. a 3. ročníků.
  4. Ve 4. školním roce od zařazení oboru do Stipendijního programu jsou příspěvky vypláceny žákům 1., 2. a 3. a 4. ročníků (oborů kategorie M).