Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Dotazy ke stipendiím

V souvislosti se současným vývojem pandemické situace a uzavřením škol se objevují dotazy k výplatě motivačních stipendií pro žáky ve vybraných oborech vzdělání zařazených do Stipendijního programu Libereckého kraje.

Pro ujednocení zveřejňujeme výklad k některým dotazům/bodům:

Nepřítomnost žáků

Na motivační stipendijní příspěvek nevzniká nárok:

  • Přesáhne-li nepřítomnost žáků ve škole v úhrnu 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci například z důvodu vyhlášení volných dnů ředitelem školy, zákazu osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve školách na základě usnesení vlády, mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví, dodatečné úpravy organizace školního roku Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  • pokud výuka probíhá v běžném provozu, avšak žák je nepřítomen z důvodu karantény/izolace a tím nesplní 75% docházku, motivační příspěvek se mu nevyplatí

Od 1.9.2020 bude nově podporován i obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Bude se týkat i žáků, kteří budou ve 2. a 3. ročníku?

Stipendia pro žáky oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje od září se týkají pouze žáků 1. ročníků. Podpora u dalších ročníků bude postupně "najíždět" takto: 

2020/2021 - 1. ročníky

2021/2022 - 1. + 2. ročníky

2022/2023 - 1. + 2. + 3. ročníky

Týká se všech oborů nově zařazených počínaje školním rokem 2020/2021 (od 1. 9. 2020).