Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Dotazy ke stipendiím

V souvislosti se současným vývojem pandemické situace a uzavřením škol se objevují dotazy k výplatě motivačních stipendií pro žáky ve vybraných oborech vzdělání zařazených do Stipendijního programu Libereckého kraje.

Pro ujednocení zveřejňujeme výklad k některým dotazům/bodům:

Nepřítomnost žáků z důvodu uzavření školy na základě rozhodnutí KHS:

  • pokud je škola z hygienických důvodů uzavřena pro denní (prezenční) formu výuky a žákům je umožněna účast pouze na praktické výuce, pak lze vyplácet motivační stipendium při splnění podmínek čl. IV. Stipendijního řádu, přičemž dle bodu c) se zohlední účast na praktické výuce,
  • pokud je škola z hygienických důvodů uzavřena pro denní (prezenční) formu výuky včetně praktické, a to po dobu delší 5 vyučovacích dnů, pak se příspěvek nevyplatí - viz čl. IV., odst. 3 písm. d) Stipendijního řádu

Nepřítomnost žáka z důvodu jeho vlastní karantény/izolace:

  • pokud výuka probíhá v běžném provozu, avšak žák je nepřítomen z důvodu karantény a tím nesplní 75% docházku, motivační příspěvek se mu nevyplatí

Od 1.9.2020 bude nově podporován i obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Bude se týkat i žáků, kteří budou ve 2. a 3. ročníku?

Stipendia pro žáky oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje od září se týkají pouze žáků 1. ročníků. Podpora u dalších ročníků bude postupně "najíždět" takto: 

2020/2021 - 1. ročníky

2021/2022 - 1. + 2. ročníky

2022/2023 - 1. + 2. + 3. ročníky

Týká se všech oborů nově zařazených počínaje školním rokem 2020/2021 (od 1. 9. 2020).