Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Dotazy ke stipendiím

V souvislosti se současným vývojem pandemické situace a uzavřením škol se objevují dotazy k výplatě motivačních stipendií pro žáky ve vybraných oborech vzdělání zařazených do Stipendijního programu Libereckého kraje.

Pro ujednocení zveřejňujeme výklad k některým dotazům/bodům:

Nepřítomnost žáků z důvodu uzavření školy na základě rozhodnutí KHS:

  • pokud je škola z hygienických důvodů uzavřena pro denní (prezenční) formu výuky a žákům je umožněna účast pouze na praktické výuce, pak lze vyplácet motivační stipendium při splnění podmínek čl. IV. Stipendijního řádu, přičemž dle bodu c) se zohlední účast na praktické výuce,
  • pokud je škola z hygienických důvodů uzavřena pro denní (prezenční) formu výuky včetně praktické, a to po dobu delší 10 vyučovacích dnů, pak se příspěvek nevyplatí - viz čl. IV., odst. 3 písm. d) Stipendijního řádu

Nepřítomnost žáka z důvodu jeho vlastní karantény/izolace:

  • pokud výuka probíhá v běžném provozu, avšak žák je nepřítomen z důvodu karantény a tím nesplní 75% docházku, motivační příspěvek se mu nevyplatí

Naši žáci 1. ročníku budou mít v měsíci říjen přesně 10 dní distanční výuky.  Budou mít nárok na motivační stipendium?

Pokud se jedná o přesně 10 dní distanční výuky, tedy počet dní nepřekročí 10, nárok budou mít, takže klidně vyplácejte. Pořád ale platí, že žák musí za daný měsíc vykázat alespoň 75% docházku.

Jak je to v níže popsaném modelovém případě s vyplacením motivačního stipendia?

Žáci byli ve škole od 1. 10. 2020 do 13. 10. 2020 (to je devět učebních dnů).

Pak se škola uzavřela a je uzavřena od 14. 10. do 23. 10. 2020 (to je osm učebních dnů).

Na dny 26.10 a 27. 10.2020 jsou vyhlášeny dny volna a pak následují podzimní prázdniny.

Započítává se doba od 26. 10. 2020 také do doby uzavření z hygienických důvodů?

Pokud to budou dny 26 a 27, pak bude škola uzavřena 10 dní a to by měl mít žák na příspěvek nárok.

Pokud se započítají i podzimní prázdniny, bude škola uzavřena více než 10 dní, pak nárok nemají.

Podzimní prázdniny 26. – 30. 10. se do nepřítomnosti z důvodu vyšší moci nezapočítávají, s ohledem na celostátně vyhlášenou změnu organizace školního roku je prázdninové volno již od 26. 10. Za říjen se tedy posuzuje přítomnost = účast žáků na výuce (teoretické a praktické) do 26. 10. 2020.

U žáků, kteří ještě vykonávali praktickou část výuky v období covidového uzavření škol, lze tuto dobu započítat do přítomnosti. Pokud tedy omezení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách z důvodu vyšší moci nepřesáhne 10 dní, lze motivační příspěvek (dále jen MP) vyplatit.

Může nastat situace, že z důvodu rozdílné přítomnosti žáků ve škole a na praxích, někteří žáci na MP budou mít nárok a někteří ne, a to z důvodu rozdílného počtu dní nepřítomnosti (zásahem vyšší moci). Pro všechny ale zůstává platné, že za měsíc říjen vykazují alespoň 75% docházku ze dnů před totálním covidovým uzavřením škol.    

Pokud nepřesáhne distanční studium delší dobu než 10 dnů (10 dnů se ještě započítává), tak  pokud do té doby neměli žáci vyšší absenci než 25% zameškané doby, tak se stipendium vyplácí v celé výši? Docházka se u distančního studia nehlídá? Nebo pokud je distanční studium do deseti dnů, tak se docházka sleduje?

Z pohledu výplaty stipendijního příspěvku v případě, že v měsíci nepřesáhne distanční výuka 10 dnů, není nutné docházku v rámci distanční výuky sledovat. (toto je stanoveno z důvodu rozdílných podmínek na školách zapojených do Stipendijního programu) 

(Pro systém vzdělávání a hodnocení žáků určitě pedagogové sledují, kdo je a kdo není přítomen i u distanční výuky, aktuálně však výsledek sledování nebude mít vliv na výplatu stipendijních příspěvků.)

Žáci, kteří v říjnu chodili řádně do školy – než byla zahájena distanční výuka, mají nárok na stipendium, příp.  snížené, příp. žádné? Můžete nám to prosím upřesnit?

Žáci, kteří v říjnu chodili do školy, než byla vyhlášená a zahájena distanční výuka, a splnili za tuto dobu podmínku maximální omluvené absence, mají nárok na příspěvek v plné výši dle příslušného ročníku. Výše příspěvku se nekrátí.

Od 1.9.2020 bude nově podporován i obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Bude se týkat i žáků, kteří budou ve 2. a 3. ročníku?

Stipendia pro žáky oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje od září se týkají pouze žáků 1. ročníků. Podpora u dalších ročníků bude postupně "najíždět" takto: 

2020/2021 - 1. ročníky

2021/2022 - 1. + 2. ročníky

2022/2023 - 1. + 2. + 3. ročníky

Týká se všech oborů nově zařazených počínaje školním rokem 2020/2021 (od 1. 9. 2020).