Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Sympozium uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje 2020 - Česká verze

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE 2020 ZRUŠENO !

Sympozium uměleckoprůmyslových škol 2020 je šestým ročníkem mezinárodního setkání žáků uměleckoprůmyslových oborů středních škol konaného za podpory Libereckého kraje – regionu na severu České republiky s bohatou tradicí sklářského, bižuterního a šperkařského průmyslu a dalších uměleckých řemesel využívajících především sklo a kovy.

Sympozium je aktivita podporující mezinárodní výměnu zkušeností, vzájemné poznávání a konfrontaci mladých lidí v oblasti uměleckých a technologických přístupů, navazování nových kontaktů a prohlubování stávající spolupráce mezi umělecky zaměřenými školami Evropy a mladými začínajícími umělci – řemeslníky. V letech 2004 až 2016 v tříletých intervalech tvořili na společné téma  Stopy/Traces (2004), Doteky/Touches (2007), Čtyři živly/Four elements (2010), Kontrasty/Contrasts (2013), Horizonty/Horizons (2016) mladí umělci z Německa, Slovenska, Bulharska, Řecka, Francie, Polska, Itálie a Finska. Výsledky tvůrčí činnosti všech účastníků jsou zachyceny v obrazových publikacích z jednotlivých ročníků.