Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

PODMÍNKY ÚČASTI

Účastníkem se může stát žák střední školy uměleckoprůmyslového zaměření či jejího zahraničního ekvivalentu ve věku 18 až 25 let schopný samostatné realizace tvůrčího záměru ve zvolené dílně. Vytvořená díla se stávají majetkem pořadatele – Libereckého kraje.

Přihlášení k účasti

Závaznou přihlášku je třeba zaslat do 29. května 2020 na kontaktní adresu.

Způsob doručení přihlášky: elektronicky NEBO v tištěné formě – s podpisem oprávněné osoby.

Doprava

Dopravu do a z místa konání sympozia si hradí účastník nebo vysílající škola/subjekt. Ostatní přepravu zajišťuje pořadatel.

Ubytování a stravování

Pro účastníky bude zajištěno ubytování ve školských ubytovacích zařízeních v dosahu poskytované dílny. Současně budou mít účastníci zajištěné stravování – snídaně, oběd, večeře.

Materiální příprava

  • Organizátoři zajistí materiál a vybavení pro realizaci tvůrčího záměru.
  • Účastníci musí požadavky na materiál a vybavení dílen potřebné k realizaci svého návrhu konzultovat se zástupcem příslušné školy (dílny) do termínu stanoveného u popisu dílny není uvedeno jinak.
  • Podrobný popis dílen – http://skolstvi.kraj-lbc.cz/sympozium-strednich-umeleckych-skol-2020 (Sympozium uměleckoprůmyslových škol 2020)

Kontaktní adresa:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

Ing. Eva Hodboďová, email: eva.hodbodova@kraj-lbc.cz, tel: +420 485 226 635; mobil: +420 739 541 550

Mgr. Zuzana Vereščáková, email: zuzana.verescakova@kraj-lbc.cz, tel: +420 485 226 637; mobil: +420 606 034 252