Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko 2007 - 2013

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko 2007 - 2013

V rámci jednání představitelů sportovního prostředí Libereckého kraje dne 5. září 2007 byla přednesena informace o zájmu sportovních subjektů z Dolnoslezského vojvodství na spolupráci. Tento zájem byl deklarován i v rámci návštěvy vícemaršálka Dolnoslezského vojvodství pana Piotra Boryse, která se uskutečnila 12. července letošního roku.

Jednou z možností této spolupráce je právě tento Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2007 – 2013, jakožto jeden z Operačních programů Evropské unie. Tento operační program nabízí možnost financování mnoha aktivit, které jsou součástí 3 prioritních os:

        

         1. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

         2. Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

         3. Podpora spolupráce místních společenství

 

Pro potřeby sportovního prostředí je nejlépe využitelná prioritní osa 3., tzn. Podpora spolupráce místních společenství. Hlavním cílem této osy je přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, společenských, kulturních a volnočasových aktivit a spolupráce orgánů  veřejné správy a organizací poskytujících veřejné služby.

         a. Posilování přeshraničních vazeb institucí poskytujících veřejné služby

         b. Posilování přeshraničních vazeb obyvatelstva

         c. Stimulace rozvoje místního společenství prostřednictvím podpor aktivit lokálních aktér – Fond mikroprojektů