Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Kontakty

04 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Princová Jiřina vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 825 485226647
jirina.princova@kraj-lbc.cz
Břeňová Petra sekretariát RNDr. Jiřího Čeřovského, náměstka hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti 517 485226628
739541691
petra.brenova@kraj-lbc.cz
Šplíchalová Dana sekretářka odboru 825 485226234
dana.splichalova@kraj-lbc.cz

Oddělení vzdělávání a organizace školství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
JUDr. Vašková Helena vedoucí oddělení vzdělávání a organizace školství 824 485226218
739541698
helena.vaskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Bambuszová Martina metodička speciálního vzdělávání, správce dotačních programů 821 485226224
725963863
martina.bambuszova@kraj-lbc.cz
Mgr. Bárová Markéta metodička předškolního vzdělávání a školního stravování 822 485226217
739541558
marketa.barova@kraj-lbc.cz
Ing. Exnerová Věra metodička středního vzdělávání, nostrifikace 819 485226230
vera.exnerova@kraj-lbc.cz
JUDr. Horáková Eva porušení rozpočtové kázně, správní řízení 827 485226580
eva.horakova@kraj-lbc.cz
Ing. Kotková Eva metodička středního vzdělávání, přijímací řízení 827 485226231
eva.kotkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Lenkvíková Klára metodička primární prevence, ústavní výchova 821 485226239
klara.lenkvikova@kraj-lbc.cz
Bc. Matoušková Lucie metodička platů a mezd 828 485226639
778724115
lucie.matouskova@kraj-lbc.cz
Bc. Peterková Markéta školské rady 825 485226235
marketa.peterkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Rychetská Renata metodička základního, základního uměleckého a zájmového vzdělávání 822 485226228
renata.rychetska@kraj-lbc.cz
Mgr. Šefl Martin metodik tvorby krajských normativů 828 485226233
martin.sefl@kraj-lbc.cz
Ing. Štěpánová Dana metodička středního vzdělávání, maturity 819 485226227
dana.stepanova@kraj-lbc.cz
Bc. Trpkošová Eva konkurzní řízení, agendy RK a ZK 820 485226240
eva.trpkosova@kraj-lbc.cz
Mgr. Valášková Tereza rejstřík škol a školských zařízení 820 485226238
tereza.valaskova@kraj-lbc.cz

Oddělení financování přímých nákladů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Čermáková Monika vedoucí oddělení financování přímých nákladů 925 485226295
monika.cermakova@kraj-lbc.cz
Bc. Křiváková Kalíková Kateřina rozpočtářka pro ORP Jilemnice, Nový Bor, Semily, Turnov 926 485226296
katerina.krivakova_kalikova@kraj-lbc.cz
Kabátová Iveta rozpočtářka pro soukromé školy 924 485226293
iveta.kabatova@kraj-lbc.cz
Bc. Löfflerová Kamila rozpočtářka pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem 924 485226297
kamila.lofflerova@kraj-lbc.cz
Luňáčková Miroslava rozpočtářka po ORP Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Železný Brod 926 485226223
miroslava.lunackova@kraj-lbc.cz
Mgr. Maryšková Andrea rozpočtářka - účelové dotace, statistické výkazy 924 485226263
andrea.maryskova@kraj-lbc.cz
Bc. Parmová Kateřina rozpočtářka pro ORP Frýdlant, Liberec 926 485226298
katerina.parmova@kraj-lbc.cz

Oddělení financování nepřímých nákladů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Stříbrná Michaela vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů 922 485226288
739541657
michaela.stribrna@kraj-lbc.cz
Ing. Duláková Jiřina účtování krajských PO, metodička pro PO okres Semily 917 485226247
jirina.dulakova@kraj-lbc.cz
Ing. Hladíková Erika účtování krajských PO, fakturace, metodička pro PO okr. Jablonec nad Nisou 917 485226215
erika.hladikova@kraj-lbc.cz
Mgr. Charvátová Renáta analytička 921 485226253
renata.charvatova@kraj-lbc.cz
Bc. Machová Pavla účtování krajských PO, fakturace, metodička pro PO okr. Liberec 918 485226242
739541721
pavla.machova@kraj-lbc.cz
Ing. Myslivcová Lenka rozpočtářka 920 485226257
lenka.myslivcova@kraj-lbc.cz
Bc. Plívová Jana rozpočtářka pro PO okr. Liberec, Semily 919 485226290
jana.plivova@kraj-lbc.cz
Ing. Vítová Jarmila metodička financování krajského rozpočtu 921 485226291
jarmila.vitova@kraj-lbc.cz
Cvrčková Lenka inventarizace majetku, limity OŠMTS 919 485226292
lenka.cvrckova@kraj-lbc.cz
Ing. Nesvadba Drahomír veřejné zakázky 920 485226285
drahomir.nesvadba@kraj-lbc.cz
Ing. Radějová Jana majetkoprávní operace 918 485226286
jana.radejova@kraj-lbc.cz
Vodičková Vlasta rozpočtářka pro PO Česká Lípa, Jablonec nad Nisou 919 485226289
vlasta.vodickova@kraj-lbc.cz

Oddělení mládeže a sportu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Pokorný Tomáš vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti 928 485226646
739541672
tomas.pokorny@kraj-lbc.cz
Bc. Hlavsová Lucie sport a tělovýchova 929 4852266674
lucie.hlavsova@kraj-lbc.cz
Ing. Hodboďová Eva talentované a nadané děti a mládež, soutěže,dotace 923 485226635
739541550
eva.hodbodova@kraj-lbc.cz
Bc. Meierová Martina volnočasové aktivity dětí a mládeže, dotace 923 485226636
778724116
martina.meierova@kraj-lbc.cz
Ing. Sviatková Lucie sportovní akce 929 485226634
778724117
lucie.sviatkova@kraj-lbc.cz
Bc. Šírová Květa podpora odborného vzdělávání, administrace portálu EDULK.cz 923 485226637
725259891
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Ing. Vlková Zita sportovní akce, dotace 929 485226638
725456272
zita.vlkova@kraj-lbc.cz

Oddělení strategií, koncepcí a projektů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Kasalová Dagmar vedoucí oddělení 4.09 ED 485226142
778714941
dagmar.kasalova@kraj-lbc.cz
Ing. Dušková Petra hlavní manažer projektu – projekt NAKAP LK II 4.11 ED 485226143
778543214
petra.duskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Havelková Silvie odborný zaměstnanec 4.11 ED 485226146
silvie.havelkova@kraj-lbc.cz
Ing. Maderová Jaroslava finanční manažer projektu - projekt KAP LK 4.09 ED 485226720
jaroslava.maderova@kraj-lbc.cz
Ing. Nováková Marcela hlavní finanční manažer projektu - projekt NAKAP LK II 4.21 ED 485226141
778715752
marcela.novakova@kraj-lbc.cz
Bc. Pittnerová Monika hlavní manažerka projektu KAP LK II 4.10 ED 485226255
monika.pittnerova@kraj-lbc.cz
Mgr. Valentová Michaela metodik projektu č. 1 – projekt KAP LK 4.10 ED 485226213
michaela.valentova@kraj-lbc.cz
Mgr. Zábranská Magdalena odborný zaměstnanec 4.10 ED 485226474
magdalena.zabranska@kraj-lbc.cz
Ing. Vojtěchová Martina metodik projektu č. 2 - projekt KAP LK 4.10 ED 485226402
martina.vojtechova@kraj-lbc.cz