Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Kontakty

04 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Princová Jiřina vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 825 485226647 jirina.princova@kraj-lbc.cz
Břeňová Petra sekretariát Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti 517 485226628 petra.brenova@kraj-lbc.cz
Šplíchalová Dana sekretářka odboru 825 485226234 dana.splichalova@kraj-lbc.cz

Oddělení vzdělávání a organizace školství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
JUDr. Vašková Helena vedoucí oddělení vzdělávání a organizace školství 824 485226218 helena.vaskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Bambuszová Martina metodička vzdělávání žáků se speciálními potřebami; ústavní výchovy; správce dotačních programů 820 485226224 martina.bambuszova@kraj-lbc.cz
Ing. Exnerová Věra metodička středního vzdělávání, nostrifikace 819 485226230 vera.exnerova@kraj-lbc.cz
Mgr. Hlubuček Miloslav metodik speciálního vzdělávání, primární prevence 828 485226241 miloslav.hlubucek@kraj-lbc.cz
JUDr. Horáková Eva porušení rozpočtové kázně, správní řízení 827 485226580 eva.horakova@kraj-lbc.cz
Ing. Kotková Eva metodička středního vzdělávání, přijímací řízení 827 485226231 eva.kotkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Martinková Eva metodička předškolního vzdělávání a školního stravování 827 485226226 eva.martinkova@kraj-lbc.cz
Bc. Matoušková Lucie metodička platů a mezd 828 485226639 lucie.matouskova@kraj-lbc.cz
Bc. Peterková Markéta školské rady 825 485226235 marketa.peterkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Rychetská Renata metodik základního, základního uměleckého a zájmového vzdělávání 822 485226228 renata.rychetska@kraj-lbc.cz
Mgr. Šefl Martin metodik tvorby krajských normativů 821 485226233 martin.sefl@kraj-lbc.cz
Ing. Štěpánová Dana metodička středního vzdělávání, maturity 819 485226227 dana.stepanova@kraj-lbc.cz
Bc. Trpkošová Eva konkurzní řízení, agendy RK a ZK 820 485226240 eva.trpkosova@kraj-lbc.cz
Mgr. Valášková Tereza školský rejstřík, správní řízení 822 485226238 tereza.valaskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Zábranská Magdalena metodička celoživotního vzdělávání a koncepčních dokumentů 820 485226217 magdalena.zabranska@kraj-lbc.cz

Oddělení financování přímých nákladů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Čermáková Monika vedoucí oddělení financování přímých nákladů 925 485226295 monika.cermakova@kraj-lbc.cz
Bc. Křiváková Kalíková Kateřina rozpočtářka pro ORP Jilemnice, Nový Bor, Semily, Turnov 926 485226296 katerina.krivakova_kalikova@kraj-lbc.cz
Kabátová Iveta rozpočtářka pro soukromé školy 924 485226293 iveta.kabatova@kraj-lbc.cz
Bc. Löfflerová Kamila rozpočtářka pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem 924 485226297 kamila.lofflerova@kraj-lbc.cz
Luňáčková Miroslava rozpočtářka po ORP Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Železný Brod 926 485226223 miroslava.lunackova@kraj-lbc.cz
Maryšková Andrea rozpočtářka - účelové dotace, statistické výkazy 924 485226263 andrea.maryskova@kraj-lbc.cz
Bc. Parmová Kateřina rozpočtářka pro ORP Frýdlant, Liberec 926 485226298 katerina.parmova@kraj-lbc.cz

Oddělení financování nepřímých nákladů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Stříbrná Michaela vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů 922 485226288 michaela.stribrna@kraj-lbc.cz
Ing. Duláková Jiřina účtování krajských PO, metodička pro PO okres Semily 917 485226247 jirina.dulakova@kraj-lbc.cz
Ing. Hladíková Erika účtování krajských PO, fakturace, metodička pro PO okr. Jablonec nad Nisou 917 485226215 erika.hladikova@kraj-lbc.cz
Mgr. Charvátová Renáta analytička 921 485226253 renata.charvatova@kraj-lbc.cz
Krejčová Dagmar vedení účetnictví 917 485226216 dagmar.krejcova@kraj-lbc.cz
Bc. Machová Pavla účtování krajských PO, fakturace, metodička pro PO okr. Liberec 918 485226242 pavla.machova@kraj-lbc.cz
Ing. Myslivcová Lenka rozpočtářka 920 485226257 lenka.myslivcova@kraj-lbc.cz
Bc. Plívová Jana rozpočtářka pro PO okr. Liberec, Semily 919 485226290 jana.plivova@kraj-lbc.cz
Ing. Vítová Jarmila metodička financování krajského rozpočtu 921 485226291 jarmila.vitova@kraj-lbc.cz
Cvrčková Lenka inventarizace majetku, limity OŠMTS 919 485226292 lenka.cvrckova@kraj-lbc.cz
Ing. Nesvadba Drahomír veřejné zakázky 920 485226285 drahomir.nesvadba@kraj-lbc.cz
Ing. Radějová Jana majetkoprávní operace 918 485226286 jana.radejova@kraj-lbc.cz
Vodičková Vlasta rozpočtářka pro PO Česká Lípa, Jablonec nad Nisou 919 485226289 vlasta.vodickova@kraj-lbc.cz

Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Pokorný Tomáš vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti 928 485226646 tomas.pokorny@kraj-lbc.cz
Ing. Hodboďová Eva talentované a nadané děti a mládež, soutěže,dotace 923 485226635 eva.hodbodova@kraj-lbc.cz
Bc. Meierová Martina volnočasové aktivity dětí a mládeže, dotace 923 485226636 martina.meierova@kraj-lbc.cz
Bc. Soukup Michal sport a tělovýchova 929 485226674 michal.soukup@kraj-lbc.cz
Ing. Sviatková Lucie sportovní akce 929 485226634 lucie.sviatkova@kraj-lbc.cz

Oddělení projektů ve vzdělávání

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Prokopová Iva vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání 4.09 ED 485226229 iva.prokopova@kraj-lbc.cz
Ing. Černá Jana věcný manažer projektu pro společné vzdělávání a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání - projekt NAKAP LK II 4.11 ED 485226146 jana.cerna@kraj-lbc.cz
Mgr. Červenka Adam manažer aktivit projektu – projekt NAKAP LK II 4.11 ED 485226143 adam.cervenka@kraj-lbc.cz
Mgr. Dušková Eva hlavní metodik nadání projektu – projekt NAKAP LK II 4.11 ED 485226144 eva.duskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Havelková Silvie manažer projektu KAP LK 4.09 ED 485226225 silvie.havelkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Kasalová Dagmar hlavní manažer - projekt NAKAP LK II 4.22 ED 485226142 dagmar.kasalova@kraj-lbc.cz
Bc. Lachman Andrea finanční manažer - projekt NAKAP LK II 4.21 ED 485226147 andrea.lachman@kraj-lbc.cz
Ing. Leníková Markéta metodik projektu č. 3 – projekt KAP LK 4.10 ED 485226474 marketa.lenikova@kraj-lbc.cz
Ing. Maderová Jaroslava finanční manažer projektu - projekt KAP LK 4.09 ED 485226720 jaroslava.maderova@kraj-lbc.cz
Ing. Mrštíková Eva věcný manažer aktivity podpora polytechnického vzdělávání - projekt NAKAP LK II 4.11 ED 485226140 eva.mrstikova@kraj-lbc.cz
Ing. Nováková Marcela hlavní finanční manažer projektu - projekt NAKAP LK II 4.21 ED 485226141 marcela.novakova@kraj-lbc.cz
Ing. Patočková Leona hlavní manažer projektu- projekt KAP LK 4.10 ED 485226255 leona.patockova@kraj-lbc.cz
Mgr. Štefková Jana metodik projektu č. 2 – projekt KAP LK 4.10 ED 485226402 jana.stefkova@kraj-lbc.cz
Bc. Valentová Michaela metodik projektu č. 1 – projekt KAP LK 4.10 ED 485226213 michaela.valentova@kraj-lbc.cz
NAKAP LK II - Šablony pro SŠ linka 4.22 ED 485226193 -@kraj-lbc.cz