Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Veletrhy vzdělávání a burzy škol

EDUCA WEEK 2022 LIBEREC
 
logo educa

Místo konání: Home Credit Arena, Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec 7
 
Stručný přehled akce:
  • prezentace škol a školských zařízení
  • prezentace zaměstnavatelů, personálních agentur a internetových portálů nabízejících práci
  • prezentace společností a institucí nabízejících rekvalifikace a celoživotní vzdělávání
  • prezentace ÚP, služby EURES a Okresní hospodářské komory liberec, jejich činností na trhu práce a možností podpory v oblastech podnikání a vzdělanosti
  • doprovodný kulturní program, semináře a přednášky vystavovatelů
  • doprovodný odborný program
  • aktuální informace na: https://www.educaliberec.cz/

 

DOTACE NA DOPRAVU MIMOLIBERECKÝCH ŽÁKŮ NA VELETRH EDUCA MYJOB LIBEREC

Jelikož se jedná o akci výjimečného charakteru, na níž bychom rádi přilákali co nejvíce žáků středních i základních škol, byly Libereckým krajem vyčleněny finanční prostředky, které budou poskytovány jednotlivým mimolibereckým školám formou dotací účelově vázaných na uhrazení nákladů spojených s dopravou dětí na tento veletrh.   

Liberecký kraj z důvodu dlouhodobě trvajícího velkého zájmu přistoupil k omezení maximální výše dotace na 10.000,- Kč na jednoho žadatele (školu).

Celková cena, která bude uvedena v žádosti o poskytnutí dotace, bude chápána jako maximální a nepřekročitelná.

Požadavky na dopravu budou uspokojovány v došlém pořadí až do vyčerpání uvolněných finančních prostředků. O poskytnutí dotace rozhoduje Rada Libereckého kraje. Všichni žadatelé budou o vyřízení svých žádostí vyrozuměni.

 
Další burzy škol v Libereckém kraji:
 
ÁMOS - burza středních škol
 
BURZA ŠKOL Semily
 
BURZA ŠKOL Česká Lípa