Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu

Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji


OBSAH (*.rtf)


Kapitoly 1 - 2 (*.rtf)

1.1 Charakteristika základních východisek

1.2 Demografické a geografické ukazatele Libereckého kraje

1.2.1 Geografické ukazatele

1.2.2 Demografické ukazatele

2. Přehled dosud provedených analýz a koncepčních dokumentů v oblasti rozvoje tělesné kultury v ČR i v Libereckém kraji

2.1 Analýzy a koncepční dokumenty v oblasti tělesné kultury a sportu v zahraničí

2.2 Analýzy a koncepční dokumenty v oblasti tělesné kultury a sportu na úrovni státu

2.3 Analýzy a koncepční dokumenty v oblasti tělesné kultury a sportu na úrovni okresů, měst a obcí Libereckého kraje

Kapitoly 3. - 3.2. (*.rtf)

3. Empirické šetření hodnotové orientace občanů Libereckého kraje

3.1 Statistika

3.2 Zkvalitňování zdravého životního stylu

3.3 Úroveň propagace tělovýchovy a sportu v kraji

- první část (*.rtf)

- druhá část (*.rtf)

Kapitoly 3.4 - 3.6 (*.zip)

3.4 Vztah k pohybu a sportu

3.5 Požadavky a očekávání občanů od veřejné správy včetně oblasti podmínek pro tělovýchovu a sport

3.6 Závěry

Kapitoly 4. - 4.1.1. (*.rtf)

4. Analýza stavu a úrovně vymezených forem tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji

4.1 Analýza stavu a úrovně školských zařízení

4.1.1 Základní školy

Kapitola 4.1.2. (*.rtf)

4.1.2 Střední školy a učiliště

Kapitoly 4.1.3. - 4.2. (*.rtf)

4.1.3 Gymnázia

4.1.4 Závěry

4. 2 Analýza prostředí pro realizaci tělovýchovy a sportu v občanských sdruženích

Kapitoly 4.2.1. - 7. (*.rtf)

4.2.1 Výsledky průzkumu

4.2.1.1 Podíly jednotlivých typů činností občanských sdružení

4.2.1.2 Velikost organizace – počet členů

4.2.1.3 Cílové skupiny, jimž jsou služby občanského sdružení určeny

4.2.1.4 Projekty realizované v roce 2001

4.2.1.5 Počet pracovníků v organizaci

4.2.1.6 Vzdělání tělovýchovných pracovníků

4.2.1.7 Podmínky a náplň práce tělovýchovných pracovníků

Kapitola 4.2.1.8. (*.rtf)

4.2.1.8 Spolupráce s orgány místní veřejné správy

Kapitola 4.2.1.9. (*.rtf)

4.2.1.9 Ekonomika a finance

Kapitoly 4.2.2. - 4.3.7.2. (*.rtf)

4.2.2 Analýza TJ a SK

4.3 Podnikatelské aktivity ve sportu a tělovýchově

4.3.1 Postavení sportu a tělovýchovy ve veřejném sektoru

4.3.2 Sport jako ekonomický statek

4.3.3 Posuzování efektivnosti investic do sportu a tělovýchovy

4.3.4 Podnikatelské aktivity ve sportu a tělovýchově

4.3.5 Rozpočet kraje a jeho bilanční určení

4.3.6 Kvantitativní a kvalitativní analýza komerčních sportovních a tělovýchovných zařízení

4.3.6.1 Geografické členění komerčních sportovních a rekreačních aktivit

4.3.6.2 Kvantifikace a komentáře

4.3.7 Závěry, obecné tendence

4.3.7.1 Obecné tendence

4.3.7.2. Závěry

4.4. Grafické přílohy

- první část (*.rtf)

- druhá část (*.rtf)

- třetí část (*.rtf)

Kapitoly 5. - 5.2. (*.rtf)

5. Analýza prostředí pro realizaci sportovních aktivit komunálního charakteru

5.1 Seznam obcí zapojených do projektu a charakteristika pojmu, cíle a úkolů komunální rekreace

5.2 Postoj zastupitelstva k problematice sportovních volnočasových aktivit na úrovni komunální politiky

Kapitola 5.3. (*.rtf)

5.3. Současný stav v oblasti financování komunální rekreace z obecních rozpočtů

5.4 Současný stav v oblasti majetkové

- první část (*.rtf)

- druhá část (*.rtf)

- třetí část (*.rtf)

Kapitola 6. (*.rtf)

6. Výzkumná zpráva o empirickém šetření hodnotové orientace občanů Turnova

Kapitoly 6.1. - 6.2. (*.rtf)

6.1 Výzkumná zpráva o empirickém šetření hodnotové orientace obyvatel České Lípy

6.2 Výzkumná zpráva o empirickém šetření hodnotové orientace občanů Semil

Kapitola 7 (*.rtf)

7. Požadavky a očekávání občanů od veřejné správy včetně oblasti podmínek pro tělovýchovu a sportŘešitelský tým:

Ing. Halina Kotíková, PhD.

Ing.Radmila Herzánová, PhD.

PhDr. Jaroslav Čihovský

PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc.

Mgr. Jiří Skoumal PhD.

Ing. Vladimír Hobza

Renáta Vaďurová

Mgr.Petr Šumbera

RNDr. Zdeněk Kadlas

Karel Štefl

Jiří Richtr


Studie rozvoje sportovních přírodních areálů v Libereckém kraji

Představujeme veřejnosti studii Přírodní sportovní areály – jedná se o dílo, kterým chceme vzbudit zájem obcí o budování volně přístupných sportovišť, v zahraničí znamých jako „vita parkury“, a dalších zařízení, které by sloužily veřejnosti k rekreaci a sportu ve volné přírodě. Vzhledem k nedostatku podobných areálů chceme iniciovat jejich vznik, informovat o problematice a systémově vytvořit podporu kraje vlastnímu budování. Studie má dvě části - textovou (teoretickou) a obrazovou (katalog).


Dokument ke stažení: Studie rozvoje sportovních přírodních areálů - textová část


Obrazová část:

Katalog a typologie různých druhů sportovních přírodních areálů s uvedením výrobců a dodavatelů včetně informačního systému „Vitaparcours“: Typologie přírodních sportovních areálů a možných navazujících zařízení.

Úvod a obsah

1. kapitola - plochy pro odpočinek

2. kapitola - jednoduché formy táboření

3. kapitola - 1. část: zahradní a lesní školy

3. kapitola - 2. část: farma se zvířaty uprostřed města

4. kapitola - plochy pro cvičení a sporty v přírodě

5. kapitola- chodecké a běžecké stezky a okruhy

6. 7. 8. kapitola - asfaltové chodníky pro in-line bruslení, vozíky tažené zvířaty, značené trasy

9. kapitola - přírodní sportovní areály

10. kapitola - 1. část: hřiště s převahou přírodních materiálů určená pro děti a mládež

10. kapitola - 2. část

10. kapitola - 3. část

11. kapitola - 1. část: překonávání překážek

11. kapitola - 2. část: lanové překážkové dráhy (hřiště, areály)

12. kapitola - lezecká hřiště, lezecké areály

13. 14. 15. kapitola - lyžařské areály, střediska zimních sportů, centra volného času

Přehled výrobců - bezpečnost, realizace staveb, výrobci překážek, stěn, hřišť