Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V dotačních programech pro školství a mládež má kraj připraveny miliony korun

22. 12. 2021

Vyhlášení tří dotačních programů v oblasti školství a mládeže schválilo na svém zasedání 21. prosince krajské zastupitelstvo. Prvním je program volnočasových aktivit, druhý nese název specifická primární prevence rizikového chování a ve třetím jde o podporu kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními. Celkem je připraveno 3,2 milionu.

Program volnočasových aktivit, jenž nese číslo 4.1, podporuje činnost neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní na úrovni rekreačního sportu při naplňování a zabezpečení volnočasových aktivit dětí a mládeže. Dále podporuje činnosti škol a školských zařízení zřizovaných obcí v době mimo výkon hlavní činnosti.

„Pro případné žadatele jsou v tomto programu připraveny dva miliony korun, přičemž podávat je možné maximálně jednu žádost,“ uvedl Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro resort školství mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Dotační program číslo 4.3 – Specifická primární prevence rizikového chování – nabízí podporu škol všech stupňů se sídlem na území Libereckého kraje, s výjimkou škol zřizovaných krajem a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, při naplňování jejich minimálního preventivního programu v příštím roce. „Také v tomto programu mohou žadatelé podávat pouze jednu žádost. Rozdělovat se bude 800 tisíc korun,“ doplnil náměstek.

V dotačním programu č. 4.7, jenž se týká podpory kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními, se také podpory dočkají školy všech stupňů se sídlem na území Libereckého kraje, s výjimkou škol zřizovaných krajem a ministerstvem.  „Dotace umožní nákup nezbytných kompenzačních pomůcek, které doporučila poradenská zařízení. V tomto programu mohou žadatelé podávat až dvě žádosti a přerozděleno bude 400 tisíc korun,“ uzavřel Ramzer.

Více informací o podmínkách vyhlášených programů se nalézá na odkazu https://dotace.kraj-lbc.cz/skolstvi-a-mladez.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324

Zadejte text