Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Šest let, stovky pedagogů, desítky seminářů. Závěrečná konference Krajského akčního plánu bilancovala

17. 12. 2021

V úterý 14. 12. se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnila závěrečná konference projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK). Konference shrnovala 6 let realizace projektu, její součástí byly i 2 odborné přednášky.

Z důvodu protiepidemických opatření se závěrečná konference projektu uskutečnila v hybridním formátu, a to prezenční i online formou současně. Zahájil ji náměstek hejtmana pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Ing. Dan Ramzer, v úvodním slovu mimo jiné poděkoval účastníkům za jejich práci ve vzdělávání i ve stávajících obtížných podmínkách. Vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání Ing. Iva Prokopová pak navázala shrnutím vývoje a přínosu projektu KAP LK a stručně informovala o navazujícím projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II.

Aktivity projektu KAP LK shrnul realizační tým v krátké interaktivní prezentaci. Do projektu se během 6 let jeho realizace zapojilo 630 pedagogů, vznikly 2 strategické dokumenty a v rámci 5 projektových platforem se uskutečnilo 43 seminářů a konferencí. Více zajímavostí o projektu si můžete přečíst v přiložených souborech prezentace a stručného přehledu. Na projektovou část navazovaly 2 přednášky kapacit v oboru. Pozvání realizačního týmu přijali biolog, bioetik a popularizátor vědy prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby a uznávaný psycholog a vysokoškolský pedagog PhDr. Jan Svoboda z Ostravské univerzity.

sss

Zadejte text