Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj na školách plní svůj akční plán vzdělávání

14. 07. 2021

Celkem 39 středních škol, 4 pedagogicko-psychologické poradny a 5 dalších subjektů jsou zapojeny do tzv. Naplňování krajského akčního plánu vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP LK II). Jeho cílem je zejména podpora nadaných žáků, polytechnického vzdělávání, rozvoje gramotnosti či rovných příležitostí ve vzdělávání.

Naplňování krajského akčního plánu vzdělávání Libereckého kraje II je jedním z důležitých projektů, díky kterým můžeme strategicky plánovat to, jakým směrem a jak kvalitně bude pokračovat vzdělávání v našem regionu. Je do něj zapojeno celkem 48 partnerů, kromě škol a poraden to jsou iQLANDIA, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Technická univerzita v Liberci, Malá technika a Nadační fond LISTEM 21,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek pro resort sociálních věcí.  

Rada kraje v rámci NAKAP LK II včera vyhlásila výběrové řízení na nákup speciálního softwaru BIM pro libereckou Střední průmyslovou školu stavební v předpokládané hodnotě 222.000 korun a rozhodla také o výběru dodavatele služeb v oblasti kariérového poradenství na základních školách za zhruba 1,8 milionu.

„Jedná se o klíčovou aktivitu prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. V současné době je to velice důležité téma. Naším cílem je, aby si žáci již na základní škole vybrali správný obor, kterému se budou chtít věnovat a bude je bavit,“ dodal Dan Ramzer, náměstek pro resort školství, mládeže, tělovýchovy sportu a zaměstnanosti.

Projekt NAKAP LK II započal v prosinci loňského roku a bude pokračovat do listopadu roku 2023. Náklady, které činí 131.044.496 korun, zaplatí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. A dále v rámci projektu NAKAP LK II společně s Nadačním fondem LISTEM 21 se podaří za evropské peníze vybavit dalších 45 základních škol v regionu polytechnickými pomůckami a zařízením. Projekt také nabídne kroužky navazující na vzdělávací program a prohlubující znalosti a dovednosti středoškoláků.

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

Zadejte text