Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Děti z Česka, Polska a Ukrajiny poznávaly podhůří Jizerek, cizí země i život v divočině na mezinárodním táboře

06. 09. 2023

Druhý turnus tábora v rámci česko-polského projektu Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu se uskutečnil v Hejnicích v prostorách STŘEVLIKu od 21. do 26. srpna. Pobytového tábora s názvem Toulky za poznáním přírody se zúčastnily tři desítky českých, polských a ukrajinských dětí.        

„Jsem velmi rád, že se děti z našeho regionu, společně s dětmi z Polska a Ukrajiny, zúčastnily mezinárodního tábora. Tato událost je vynikajícím příkladem toho, jak můžeme budovat přátelské vztahy a posilovat mezikulturní porozumění mezi mladými lidmi a jejich vrstevníky z jiných zemí. Mezinárodní tábory přinášejí nejen zábavu a dobrodružství, ale také učení se novým dovednostem, rozvoj osobnosti a otevírání nových možností. Tyto zkušenosti budou mít dlouhodobý pozitivní dopad na životy dětí,“ uvedl Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, sportu a zaměstnanosti.

První turnus mezinárodního tábora s názvem Trosečníci se uskutečnil v červenci. Děti měly možnost vyzkoušet si první pomoc, pochopit důležitost spolupráce, osvojit si zálesácké dovednosti i prohloubit znalosti o přírodě.

„Je velmi důležité podporovat mladé lidi v budování nových kontaktů a přátelství a mezinárodní tábor je v tomto ohledu výbornou zkušeností. Díky poznávání nových jazyků, zvyků a pohledů na svět se děti učí být otevřenější a chápavější, vystoupí ze své sociální bubliny a poznají svět nezprostředkovaně, sami za sebe. Tím, že se snaží se svými zahraničními kamarády domluvit, třeba i takzvaně rukama-nohama, skvěle trénují své komunikační dovednosti,“ řekl Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. „Projekt Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014–2020.“

logolink

Anna Vašková
odborný zaměstnanec
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516

Zadejte text