Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Žádost o mimořádný neinvestiční příspěvek

Ke stáhnutí (*xlsx) Žádost o mimořádný neinvestiční příspěvek pro rok 2018.

Vzorově vyplněná žádost pro rok 2018

Tabulka, do které se vyplňují počty žáků v jednotlivých stipendijně podporovaných oborech a ročnících jak v aktuálním školním roce, tak odhad přijímaných žáků pro následující školní rok ke stáhnutí ZDE​ (*xls). Podklady z této tabulky poslouží k přerozdělení 2.800.000 Kč, které jsou pro rok 2017 alokovány v rozpočtu Libereckého kraje pro potřeby Stipendijního programu.

Žádost o mimořádný neinvestiční příspěvek spolu s tabulkou s počty žáků doručte na Krajský úřad nejpozději do 31. 1. 2018. Pro obory, které podporují i zaměstnavatelé - jedná se tedy o obory Agropodnikání, Zemědělec - farmář, Technologie silikátů a Strojník silničních strojů doručte tuto žádost s tabulkou s počty žáků na Krajský úřad nejpozději do 30. 11. 2017

V případě, že Vám mimořádný neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (tj. Libereckého kraje), určený na úhradu výdajů spojených s výplatou stipendií, nevystačí na celý kalendářní rok, použijte k žádosti o navýšení stejný formulář (výše ke stáhnutí). V kolonce závazný parametr akorát změníte počet měsíců, na které požadujete navýšení provozního příspěvku (např. z původního počtu deset na dva - listopad a prosinec).


Zpracovávám...