Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Vyúčtování mimořádného neinvestičního příspěvku

Formulář závěrečného vyúčtování ke stažení ZDE (*docx)

Formulář závěrečného vyúčtování ke stažení ZDE (*xlsx)

Tabulka (*xlsx )sloužící jako podklad pro výplatu stipendií a pro další statistické údaje ke stažení ZDE. Vzorově vyplněná excelovská tabulka s podrobnějším návodem, jak ji vyplňovat, ke stažení ZDE.

Postup pro závěrečné vyúčtování: Na Krajský úřad doručte do 25. 1. 2018 formulář závěrečného vyúčtování (viz. výše). Do stejného data odešlete na e-mailovou adresu lenka.kocova@kraj-lbc.cz vyplněnou excelovskou tabulku. V případě, že jste pro výplatu stipendií nevyužili všechny finanční prostředky z rozpočtu LK určené k tomuto účelu, zašlete je zpět na účet LK až v rámci účetní závěrky za rok 2017. Do tabulky „Oznámení o skutečné výši využitého (uplatněného) provozního příspěvku/vyrovnávací platby a výši přeplatku (vratky) za rok 2017“ uveďte do řádku týkající se „kapitoly 912- Účelové příspěvky poskytnuté částky z rozpočtu LK“ částku, kterou vracíte (jedná se o stipendia a příspěvků na burzy škol v České Lípě a Turnově).

Zpracovávám...