Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Právní normy


Informace k podávání žádostí o vydání souhlasu se zřízením speciálních tříd v mateřských
a základních školách zřizovaných obcemi v Libereckém kraji ve školním roce 2007/2008

Doporučení pro předkládání žádostí o otevření speciálních tříd pro školní rok 2007/2008 naleznete zde: Informace k podávání žádostí (*rtf)
Přidáno: 26. 2. 2007

Seznam legislativních předpisů týkajících se úrazů, pracovních úrazů a nemocí z povolání

Zveřejňujeme seznam zákonů, vyhlášek, nařízení, včetně metodických pokynů, které se týkají úrazů dětí, žáků a studentů, pracovních úrazů a nemocí z povolání. Seznam naleznete zde: Legislativa úrazů (*.rtf)

Přidáno: 31. 1. 2007

 

Seznam technických a hygienických norem

Zveřejňujeme seznam technických a hygienických norem, přepisů, týkajících se požární ochrany a krizového řízení. Seznam je k dispozici zde: Seznam technických a hygienických předpisů  (*.rtf)

Přidáno: 31. 1. 2007


Sdělení MŠMT k §84 a §85 školského zákona
Ministerstvo školství vydalo dne 17. 6. 2005 pod č.j. 21 212/2005-23 Sdělení k problematice "Zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou". Zde se mimo jiné píše: "...Uskutečňování zkráceného studia není podmíněno samostatným zápisem do restříku škol a školských zařízeních..."
Z toho vyplývá, že školy mohou za podmínek uvedených v tomto sdělení realizovat zkrácené studium v oborech, které mají zařazeny v rejstříku, bez toho, aniž by musely žádat ozměnu v zápisu do rejstříku škol.
Přidáno 1. 9. 2005

Zpracovávám...