Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Strategické dokumenty ve vzdělávání

Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+

Strategie

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Společný akční plán Libereckého kraje 2014+

Společný akční plán

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Libereckého kraje za školní rok 2009 - 2010

Výroční zpráva představuje parametry sítě škol, předškolních a školských zařízení Libereckého kraje týkající se období školního roku 2009 - 2010.

Vývoční zpráva za školní rok 2009 - 2010 text (*.pdf) (__)

Vývoční zpráva za školní rok 2009 - 2010 přílohy (*.pdf) (__)

Přidáno: 31. 3. 2011

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Liberekcého kraje za školní rok 2008 - 2009

Výroční zpráva představuje parametry sítě škol, předškolních a školských zařízení Libereckého kraje týkající se období školního roku 2008 - 2009.

Vývoční zpráva za školní rok 2008 - 2009 text  (*.pdf) 

Výroční zpráva za školní rok 2008 - 2009 přílohy (*.xls)

Přidáno: 31. 3. 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2008

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje je základním strategickým dokumentem ve vzdělávání. Je zpracováván na základě § 9 - 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2008 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 25. března 2008 usnesením č. 73/08/ZK.

Dokument k dispozici: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2008 (*.pdf)

Dokument k dispozici: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy- vypořádání připomínek (*.pdf)

Přidáno: 31. 3. 2008


 

Dlouhodobé záměry rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy Libereckého kraje - 2006

Strategický dokument kraje v oblasti vzdělávání byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje na jeho zasedání dne 28. 3. 2006. Celý dokument naleznete v souboru Dlouhodobý záměr 2006 (*.zip).

Přidáno: 4. 4. 2006


 

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy Libereckého kraje - 2003

Dlouhodobý záměr byl Zastupitelstvem Libereckého kraje schválen dne 20. 5. 2003. Materiál sestává ze tří základních dokumentů:
1) vlastního dlouhodobého záměru (dlouhodobý záměr v komprimovaném stavu)
2) příloh (přílohy v komprimovaném stavu)
3) analytické části - jde ve své podstatě o první verzi dlouhodobého záměru, která je složena z pěti souborů - všechny přikládáme v komprimovaném stavu - část a, část b, část c, část dčást e.


 

Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Liberekcého kraje za školní rok 2007 - 2008

Výroční zpráva představuje parametry sítě škol, předškolních a školských zařízení Libereckého kraje týkající se období školního roku 2007 - 2008.

Vývoční zpráva za školní rok 2007 - 2008 (*.pdf)

Výroční zpráva za školní rok 2007 - 2008 přílohy (*.xls)

Přidáno: 31. 3. 2009


 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Libereckého kraje za školní rok 2006 - 2007

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Libereckého kraje shrnuje obsahuje přehled školství a vzdělávání v Libereckém kraji za školní rok 2006/2007.

Výroční zpráva za školní rok 2006-2007 - textová část (*.pdf)

Výroční zpráva za školní rok 2006-2007 - tabulky a přílohy (*.xls)

Přidáno: 31. 3. 2008


 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Libereckého kraje za školní rok 2005 - 2006

Výroční zpráva představuje parametry sítě škol, předškolních a školských zařízení Libereckého kraje ve vymezeném období - Výroční zpráva 2005/2006 (*.zip).

Přidáno: 30. 3. 2007


 

Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy Libereckého kraje za školní rok 2004 - 2005

Výroční zpráva představuje parametry sítě škol, předškolních a školských zařízení Libereckého kraje ve vymezeném období - Výroční zpráva 2004/2005 (*.zip).

Přidáno: 4. 4. 2006


 

Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy Libereckého kraje za školní rok 2003 - 2004

Výroční zpráva představuje parametry sítě škol, předškolních a školských zařízení Libereckého kraje ve vymezeném období - Výroční zpráva 2003/2004 (*.zip).


 

Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu výchovně vzdělávací soustavy Libereckého kraje za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva popisuje stav výchovy a vzdělávání, nejdůležitější změny a vývojové trendy, které proběhly v období školního roku 2002/2003 na území regionu. Soubory naleznete pod odkazy 1.část , 2.část , Investice , Tabulky 6.1 .


 

Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy Libereckého kraje za školní rok 2001 - 2002

Výroční zpráva představuje parametry sítě škol, předškolních a školských zařízení Libereckého kraje ve vymezeném období (výroční zpráva v komprimovaném stavu).


 

Jiné strategické a koncepční dokumenty

Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov a jeho přirozené spádové oblasti

předložit nezávislou a objektivní zprávu o východiscích, stavu a možných perspektivách vzdělávání obyvatelstva v Turnově. Zveřejňujeme dokument s názvem Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov a jeho přirozené spádové oblasti schválený Zastupitelstvem města Trunov dne 27. 8. 2009. Jedná se o zprávu o východiscích, stavu a možných perpektivách vzdělávání obyvatelstva v Turnově.  Dokument naleznete v přiložném souboru - Strategický plán vzdělávání obyvatel Turnov (*.pdf) (__).

Přidáno: 15. 11. 2010

Změny vzdělávací soustavy středních škol Libereckého kraje

Zveřejňujeme dokument Změny vzdělávací soustavy středních škol Libereckého kraje obsahující důvody, harmonogram a konkrétní opatření změn ve vzdělávací soustavě středních škol Libereckého kraje v horizontu do roku 2011. Schválen byl Zastupitelstvem Libereckého kraje na 4. zasedání dne 24. dubna 2007. Naleznete jej v přiloženém souboru - Změny vzdělávací soustavy (*.pdf).

Přidáno: 26. 4. 2007

Studie problematiky školství Frýdlantska

Strategické dokumenty zpracovávají také partneři Libereckého kraje - místní samosprávy. S potěšením vám představujeme dokument, který zpracovaly obce na Frýdlantsku. Dokument obsahuje:
a) studie Frýdlantska - text
b) grafy a tabulky
c) přílohy

 

Zpracovávám...