Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Stravování

Soutěž o nejlepší školní oběd

11. 4. 2011

Všeobecná zdravotní pojišťovna a Společnost pro výživu vyhlašuje 2. ročník soutěže "O nejlepší školní oběd", tentokrát na téma Česká kuchyně pro školáky v moderním podání. Více informací naleznete na www.vyzivaspol.cz/rubrika-aktuality/pravidla-souteze-o-nejlepsi-skolni-obed-2011.html (

Prezentace z porad školních jídelen

21. 1. 2011

V období prosinec 2010 - leden 2011 se uskutečnily porady pro vedoucí školních jídelen škol a školských zařízení zřizovaných obcemi. Prezentace z porady jsou k dispozici zde: Prezentace - obecná část (

Celiakie - může to být i Váš problém

4. 11. 2010

Občanské sdružení Celia - život bez lepku zve na seminář "Celiakie - může to být i Váš problém". Více informací naleznete v následujícím odkazu: www.celialiberec.info/ (__)

Informace hlavního hygienika

21. 10. 2010

Ministerstvo zdravotnictví informuje o působení firmy, která oslovuje provozovny stravovacích služeb s nabídkou nového vypracování systému kritických bodů. Podrobnosti v příloze: Informace hlavního hygienika (

Projekt "Ovoce do škol"

18. 10. 2010

Aktuální informace týkající se projektu "Ovoce do škol" naleznete na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu: www.szif.cz/irj/portal/anonymous/komodity/rv/04/07 (

Výkaz o činnosti zařízení školního stravování

6. 10. 2010

Zveřejňujeme metodický pokyn k Výkazu Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování: Metodický pokyn (__) Termíny...

Krajská konference hromadného stravování

9. 9. 2010

Srdečně Vás zveme na podzimní konferenci určenou pro vedoucí školních jídelen, kterou pořádá společnost Jídelny.cz. Více informací naleznete v následujícím odkazu: www.jidelny.cz/show.asp (__)

Přehled schválených dodavatelů projektu "Ovoce do škol"

8. 2. 2010

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zveřejnil schválené dodavatele pro dodávky produktů projektu „Ovoce do škol“.  Aktualizovaný přehled schválených dodavatelů slouží školám, které o projekt mají zájem, ke snadné orientaci ve schválených dodavatelích. Každá škola, která se chce projektu zúčastnit, si vybere jednoho schváleného dodavatele,...

Ovoce do škol

13. 1. 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo na svých webových stránkách doplňující informace k projektu „Ovoce do škol“, na kterém se podílí společně s Ministerstvem zemědělství. Více naleznete na webu: http://www.msmt.cz/ministerstvo/ovoce-do-skol-doplnujici-informace (

Školní mléko - stanovisko MŠMT

6. 1. 2010

Upozorňujeme na stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k možnosti financování tzv. školního mléka v rámci školního stravování, které naleznete na webu ministerstva - zde (

Stanovisko Ministerstva zemědělství ke "Školnímu mléku"

11. 12. 2009

S ohledem na stále se množící dotazy ze strany školských zařízení na možnost použití podporovaných mléčných výrobků (PMV) a  v návaznosti na různé a mnohdy protichůdné výklady, které jsou k tomu podávány, zveřejňujeme Závazné stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k této věci. Rezort zemědělství je nositel dotačního titulu programu "Školní mléko"....

Školní mléko

8. 9. 2009

S platností od 1.8.2009 nabylo platnosti dále Nařízení vlády 238/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených...

Receptury pokrmů pro školní stravování

7. 9. 2009

Sdružení Fórum zdravé výživy přináší na svých stránkách informace o třídílné publikaci „Receptury pokrmů pro školní stravování“, kterou zpracoval kolektiv pracovníků ze Společnosti pro výživu. Pracovníci školních jídelen zde naleznou zajímavé recepty jak české tak i mezinárodní kuchyně, v teoretické části se seznámí například se zásadami...

Výživa a zdraví

7. 9. 2009

Nutriční specialisté z Poradenského centra Výživa dětí připravili vzdělávací materiály pro tématický okruh „Výživa a zdraví“, který je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Materiály, které usnadní učitelům i žákům výuku tohoto tématického okruhu jsou zdarma ke stažení -

Zpracovávám...