Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Základní vzdělávání

Soutěž "Hravě žij zdravě" skončila

13. 1. 2011

Na konci roku skončila soutěž žáků pátých tříd "Hravě žij zdravě".  Základní myšlenkou internetového kurzu zdravého životního stylu bylo přimět děti ke změně nevhodných stravovacích návyků, zlepšení pitného režimu a zvýšení pohybové aktivity. Podmínky soutěže splnily ty třídy, ze kterých minimálně 70 % žáků dokončilo všechny...

Mapování logopedické péče v ČR

12. 1. 2011

První mapování logopedické péče proběhlo celostátně v rámci projektu IPPP ČR s podporou MŠMT a Asociace logopedů ve školství v minulých letech a mělo sloužit k vytvoření „Návrhu systému logopedické péče ve školství“. Informace získané během tohoto projektu nebyly úplné. Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené v Liberci bylo ze strany MŠMT...

Nabídka tématických a ekologických přednášek pro základní školy

12. 11. 2010

Sokolník Milan Straka nabízí přednášky pro žáky základních škol z oblasti přírodovědy, vlastivědy, zoologie a dějepisu. V případě hezkého počasí je možné udělat sokolnickou ukázku před školou nebo při návštěvě zámku Sychrov. Bližší informace naleznete v příloze. Nabídka (

Pozvánka na seminář v rámci projektu EVVOLUCE aneb Enviromentální výuka na klíč

10. 9. 2010

Seminář je určen pro učitele 2. stupně základních škol a proběhne 18. října 2010 v 9:00 hodin v budově Krajského úřadu Libereckého kraje. Akci pořádá Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR ve spolupráci s Libereckým krajem. Na každém semináři účastníci získávají metodický návod pro práci se třemi výukovými balíčky, novou inspiraci, ale budou mít...

Zpracovávám...