Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Kontakty

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Jméno Telefon Email, Kancelář, Funkce
Mgr. Křeček Leoš 485226647 , 825 , vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Mgr. Kubíčková Michaela 485226346 , 423 , sekretářka Mgr. Petra Tulpy,náměstka hejtmana
Nováková Lenka 485226675 , 423 , asistentka Mgr. Petra Tulpy,náměstka hejtmana
Šplíchalová Dana 485226234, 485226299 , 825 , sekretářka odboru
Oddělení projektů ve vzdělávání
Ing. Prokopová Iva 485226229 , 818 , vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání
Mgr. Antošová Jana 485226213 , 817 , Metodik podpory odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, Metodik rozvoje kariérového poradenství, Metodik rozvoje škol jako center dalšího profesního vzdělávání, Metodik podpory inkluze – projekt KAP LK
Ing. Maderová Jaroslava 485226720 , 829 , Finanční manažer projektu - projekt KAP LK
Mgr. Ptáková Lucie 485226255 , 817 , Hlavní manažer projektu - projekt KAP LK
Bc. Staníková Anna 485226474 , 817 , Metodik podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, Metodik rozvoje cizích jazyků, Metodik pro čtenářskou a matematickou gramotnost, Metodik pro zkvalitnění péče o žáky nadané a talentované – projekt KAP LK
Mgr. Štefková Jana 485226402 , 829 , Metodik pro ICT kompetence, Metodik podpory polytechnického vzdělávání - projekt KAP LK
Bc. Žáková Jana 485226225 , 829 , Manažer projektu - projekt KAP LK
Oddělení financování nepřímých nákladů
Ing. Stříbrná Michaela 485226288 , 922 , vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Ing. Hladíková Erika 485226215 , 917 , analytik, účtování dotací
Mgr. Charvátová Renáta 485226253 , 921 , analytik
Krejčová Dagmar 485226216 , 917 , vedení účetnictví
Bc. Machová Pavla 485226242 , 918 , účtování krajských PO, fakturace, metodika
Ing. Myslivcová Lenka 485226257 , 920 , rozpočtář
Mgr. Nosková Ivana 485226247 , 917 , účtování krajských PO, fakturace
Bc. Plívová Jana 485226290 , 919 , analytik
Ťoupalík Lubomír 485226286 , 918 , majetkoprávní operace
Ing. Vítová Jarmila 485226291 , 921 , metodik financování krajského rozpočtu
Cvrčková Lenka 485226292 , 919 , inventarizace majetku, limity OŠMTS
Ing. Nesvadba Drahomír 485226285 , 920 , rozpočet, financování, veřejné zakázky
Vodičková Vlasta 485226289 , 919 , analytik
Oddělení vzdělávání a koncepcí
Ing. Čermáková Monika 485226219 , 816 , vedoucí oddělení vzdělávání a koncepcí
neobsazeno 485226224 , 820 , metodik speciálního vzdělávání
Mgr. Šefl Martin 485226233 , 821 , metodik celoživotního vzdělávání a krajských normativů
Ing. Štěpánová Dana 485226227 , 819 , metodik středních škol, maturity
Mgr. Tesarčík Luděk 485226228 , 821 , metodik základního vzdělávání, ZUŠ a DDM
Mgr. Zábranská Magdalena 485226217 , 820 , koncepční materiály, DZ, VZ, EVVO
Mgr. Žáková Radoslava 485226241 , 820 , metodik speciálního vzdělávání, primární prevence
Ing. Exnerová Věra 485226230 , 819 , nostrifikace, normativy
Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
Mgr. Pokorný Tomáš 485226646 , 928 , vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
Bc. Hlavsová Lucie 485226638 , 929 , sport a tělovýchova
Bc. Hloušek Petr 485226674 , 929 , sport a tělovýchova
Ing. Hodboďová Eva 485226635 , 923 , volnočasové aktivity, soutěže
Bc. Meierová Martina 485226636 , 923 , volnočasové aktivity, soutěže
Bc. Unčovská Lavická Magdaléna 485226634 , 929 , sport a tělovýchova
Mgr. Sýkorová Lenka 485226637 , 923 , odborný zaměstnanec
Oddělení organizační a správní
JUDr. Vašková Helena 485226218 , 824 , vedoucí oddělení organizačního a správního
Gorošová Danuše 485226235 , 825 , statistické výkazy, zpracování dat
Bc. Hartlová Jana 485226238 , 822 , školský rejstřík, správní řízení
JUDr. Horáková Eva 485226580 , 827 , daňové a správní řízení
Ing. Kotková Eva 485226231 , 827 , metodik středního vzdělávání
Mgr. Martinková Eva 485226226 , 827 , metodik předškolního vzdělávání a školního stravování
Bc. Matoušková Lucie 485226639 , 828 , metodik platů a mezd
Mgr. Rychetská Renata 485226239 , 822 , školský rejstřík, správní řízení
Bc. Trpkošová Eva 485226240 , 828 , konkurzní řízení, agendy RK a ZK
Oddělení financování přímých nákladů
Havelková Eva 485226295 , 925 , vedoucí oddělení financování přímých nákladů
Bc. Křiváková Kalíková Kateřina 485226296 , 926 , rozpočtář
Fülová Kamila 485226263 , 924 , rozpočtář - účelové dotace
Kabátová Iveta 485226293 , 924 , rozpočtář, soukromé školy
Bc. Löfflerová Kamila 485226297 , 924 , rozpočtář
Luňáčková Miroslava 485226223 , 926 , rozpočtář
Bc. Parmová Kateřina 485226298 , 926 , rozpočtář

Zpracovávám...