Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Veletrhy vzdělávání a burzy škol

EDUCA 2010 JOBDAYS LIBEREC
Educa
Místo konání: Tipsport arena v Liberci, Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec 7
Termín konání: 21. - 23. října 2010
Otevírací doba: čtvrtek a pátek (21. - 22. 10.) 9.00 - 18.00, sobota (23. 10.) 9.00 - 16.00
Stručný přehled akce:
  • prezentace škol a školských zařízení
  • prezentace zaměstnavatelů, personálních agentur a internetových portálů nabízejících práci
  • prezentace společností a institucí nabízejících rekvalifikace a celoživotní vzdělávání
  • prezentace Libereckého kraje a krajské kampaně TECHyes
  • prezentace ÚP, služby EURES a Okresní hospodářské komory liberec, jejich činností na trhu práce a možností podpory v oblastech podnikání a vzdělanosti
  • doprovodný kulturní program, semináře a přednášky vystavovatelů
  • doprovodný odborný program
  • informační tabule s nabídkou volných pracovních míst na veletrhu umístěná v prostoru hlavního vstupu

 

DOTACE NA DOPRAVU MIMOLIBERECKÝCH ŽÁKŮ NA VELETRH EDUCA 2010 JOBDAYS LIBEREC

Jelikož se jedná o akci výjimečného charakteru, na níž bychom rádi přilákali co nejvíce žáků středních i základních škol, byly Libereckým krajem vyčleněny finanční prostředky, které budou poskytovány jednotlivým mimolibereckým školám formou dotací účelově vázaných na uhrazení nákladů spojených s dopravou dětí na tento veletrh.   

Liberecký kraj z důvodu předpokládaného velkého zájmu přistoupil k omezení maximální výše dotace na 10.000,- Kč na jednoho žadatele.

Celková cena, která bude uvedena v žádosti o poskytnutí dotace, bude chápána jako maximální a nepřekročitelná.

Požadavky na dopravu budou uspokojovány v došlém pořadí až do vyčerpání uvolněných finančních prostředků. O poskytnutí dotace rozhoduje Rada Libereckého kraje. Všichni žadatelé budou o vyřízení svých žádostí vyrozuměni.

Bližší informace naleznete v textu výzva (__). Pomůcku pro vyplnění žádosti o dotaci naleznete zde: pokyny k vyplnění žádosti (__)

Příjem žádostí o dotace byl ukončen!

Kontakt: Zuzana Junková, e-mail: zuzana.junkova@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 638

Další burzy škol v Libereckém kraji:
 
EUROREGION AMOS
Termín: 7. – 8. 10. 2010
Místo konání: Eurocentrum v Jablonci nad Nisou
 
BURZA ŠKOL 2010 Turnov
Termín: 5. 11. 2010
Místo konání: OA, HŠ a SOŠ, Alešova 1723, Turnov
 
BURZA ŠKOL 2010 Česká Lípa
Termín: 10. – 11. 11. 2010
Místo konání: SOŠ a SOU, ulice 28. října 2707, Česká Lípa
 

 
 
 

 

Zpracovávám...