Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Formuláře a tiskopisy

FORMULÁŘE

Závěrečné vyúčtování projektu - příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

závěrečné vyúčtování

ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ - FORMULÁŘ 2016+

Zařazování škol do školského rejstříku

Přikládáme několik důležitých dokumentů týkajících se zařazování škol do rejstříku škol:

Formulář žádosti o změnu ve školském rejstříku - pro usnadnění činnosti při podání žádosti je k dispozici vzor žádosti, s níž je možno pracovat v elektronické podobě - rejstřík škol - příloha k žádosti (formulář) (*.rtf)

Dalším vzorovým dokumentem je zřizovací listina, který  slouží jako pomůcka a inspirace pro zřizovatele, jak by mohla vypadat zřizovací listina po novele zákona 250/2000 Sb. zákonem 477/2008 Sb. Je ovšem pouze na zřizovateli, jakým způsobem se rozhodne zřizovací listinu upravit a formulovat při dodržení uvedeného zákona.

 - vzor zřizovací listiny  (*.rtf); ve kterém jsou zapracovány změny podle novely z.č. 250/200 Sb.,.  Aktualizováno: 13. 10. 2009

Zpracovávám...