Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu > DOTACE SPORT A TĚLOVÝCHOVA > 4.26 - Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016

4.26 - Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016

DOTAČNÍ PROGRAM JE KOFINANCOVÁN PROSTŘEDKY DAROVANÝMI ČESKÝM OLYMPIJSKÝM VÝBOREM

OBLAST PODPORY 4B TĚLOVÝCHOVA A SPORT

Číslo programu

4.26

Název programu

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016

Správce programu

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Účel programu

Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže

Pro potřeby Dotačního programu 4.26 podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016 se dětmi a mládeží rozumí jedinci s ročníkem narození 1997 a mladší.

Důvody podpory stanoveného účelu

Zlepšení podmínek pro pravidelné sportovní aktivity dětí a mládeže

Forma podpory

Účelová dotace

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

Spolky se sídlem v Libereckém kraji s datem vzniku před 1. 1. 2015

Pobočné spolky se sídlem v Libereckém kraji s datem vzniku před 1. 1. 2015

V případě, že v rámci tohoto programu bude předložena žádost o poskytnutí dotace spolkem a zároveň jeho pobočným spolkem, budou žádosti tohoto spolku i pobočného spolku vyřazeny v rámci kontroly administrativného souladu.

Hodnotící orgán kraje

  • Krajský úřad Libereckého kraje – administrativní soulad
  • Výbor pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje – hodnocení závazných a specifických kritérií žádostí

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Lucie Matoušková

tel: 485 226 638, 778 724 115

e-mail: lucie.matouskova@kraj-lbc.cz


Tomáš Pokorný

Tel.: 485 226 646, 739 541 672

e-mail: tomas.pokorny@kraj-lbc.cz


Bodove_hodnoceni_4_26

Výsledky_4_26

Vyjádření k projektu 4.26

Podmínky programu 4.26

SEZNAM_SPORTU

FORMULÁŘ ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ

FORMULÁŘ PRŮBĚŽNÁ/ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVAZpracovávám...