Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

4.23 - Sportovní akce


OBLAST PODPORY 4B TĚLOVÝCHOVA A SPORT

Číslo programu

4.23

Název programu

Sportovní akce

Správce programu

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Účel programu

Realizace sportovních akcí na území Libereckého kraje v roce 2016

Důvody podpory stanoveného účelu

Podpora organizace sportovních a tělovýchovných akcí na území Libereckého kraje

Forma podpory

Neinvestiční dotace

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

Právnické osoby (nestátní neziskové organizace, obce, příspěvkové organizace aj.) a podnikající fyzické osoby (osoby samostatně výdělečně činné).

Hodnotící orgán kraje

  • Krajský úřad Libereckého kraje – administrativní soulad
  • Výbor pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje – hodnocení závazných a specifických kritérií žádostí

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Magdaléna Unčovská Lavická

tel: 485 226 634, 778 724 117

e-mail: magdalena.uncovska_lavicka@kraj-lbc.cz

PODMÍNKY PROGRAMU 2016

PODPOŘENÉ PROJEKTY 4.23

NEPODPOŘENÉ PROJEKTY 4,23 - z důvodu nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení přijatých žádostí v programu č. 4.23 – Sportovní akce

VYŘAZENÉ PROJEKTY 4.23 - z důvodu vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad v programu č. 4.23 – Sportovní akce

BODOVÉ HODNOCENÍ 4.23

FORMULÁŘ ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ

FORMULÁŘ PRŮBĚŽNÁ/ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Zpracovávám...