Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

4.22 - Sport handicapovaných

OBLAST PODPORY 4B TĚLOVÝCHOVA A SPORT

Číslo programu

4.22

Název programu

Sport handicapovaných

Správce programu

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Účel programu

Podpora a iniciace organizování sportovních akcí pro zdravotně handicapované sportovce Libereckého kraje.

Podpora účasti zdravotně handicapovaných sportovců z Libereckého kraje na sportovních akcích v regionu i mimo něj.

Důvody podpory stanoveného účelu

Zvýšení možnosti handicapovaných zapojit se do sportovních aktivit

Forma podpory

Neinvestiční dotace

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

Právnické osoby (nestátní neziskové organizace, obce, příspěvkové organizace, aj.) a podnikající fyzické osoby (osoby samostaně výdělečně činné)

Hodnotící orgán kraje

  • Krajský úřad Libereckého kraje – administrativní soulad
  • Výbor pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje – hodnocení závazných a specifických kritérií žádostí

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Magdaléna Unčovská Lavická

tel: 485 226 634, 778 724 117

e-mail: magdalena.uncovska_lavicka@kraj-lbc.cz

Zpracovávám...