Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu > DOTACE SPORT A TĚLOVÝCHOVA > 4.21 - Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací

4.21 - Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací

OBLAST PODPORY 4B TĚLOVÝCHOVA A SPORT

Číslo programu

4.21

Název programu

Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací

Správce programu

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Účel programu

Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací v roce 2016

Důvody podpory stanoveného účelu

Neinvestiční podpora sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem v Libereckém kraji, týkající se pravidelné činnosti a systematické přípravy jejich  členů.

Forma podpory

Neinvestiční dotace

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

Spolky, jejichž hlavní činností  je sport a tělovýchova (dle zakládacích dokumentů) a mají sídlo v Libereckém kraji

Hodnotící orgán kraje

  • Krajský úřad Libereckého kraje – administrativní soulad
  • Výbor pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje – hodnocení závazných a specifických kritérií žádostí

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Lucie Matoušková

tel: 485 226 638, 778 724 115

e-mail: lucie.matouskova@kraj-lbc.cz

 

Zpracovávám...