Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

4.20 - Údržba, provoz a nájem sportovního zařízení

OBLAST PODPORY 4B TĚLOVÝCHOVA A SPORT

Číslo programu

4.20

Název programu

Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení

Správce programu

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Účel programu

Údžba sportovní infrastruktury na území Libereckého kraje

Podpora sportovních a tělovýchovných subjektů poskytnutím peněžních prostředků na úhradu provozních výdajů sportovních a tělovýchovných subjektů

Důvody podpory stanoveného účelu

Udržení a zvýšení kvality sportovní infrastruktury v Libereckém kraji

Udržení a zvýšení dostupnosti nabídky sportovních aktivit na území Libereckého kraje

Forma podpory

Neinvestiční a investiční výdaje

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

Spolky (pobočné spolky), ústavy a obecně prospěšné společnosti se sídlem v Libereckém kraji, jejich hlavní činností je dle zakládacích dokumentů sportovní a tělovýchovná činnost

Hodnotící orgán kraje

  • Krajský úřad Libereckého kraje – administrativní soulad
  • Výbor pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje – hodnocení závazných a specifických kritérií žádostí

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Magdaléna Unčovská Lavická

tel: 485 226 634, 778 724 117

e-mail: magdalena.uncovska_lavicka@kraj-lbc.cz

Zpracovávám...