Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu > DOTACE SPORT A TĚLOVÝCHOVA > 2015 - 4.21 PRAVIDELNÁ ČINNOST SPORTOVNÍCH A TĚLOVÝCHOVNÝCH ORGANIZACÍ - DOBÍHAJÍCÍ

2015 - 4.21 PRAVIDELNÁ ČINNOST SPORTOVNÍCH A TĚLOVÝCHOVNÝCH ORGANIZACÍ - DOBÍHAJÍCÍ

Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 29. 9. 2015 na základě usnesení č. 426/15/ZK schválilo poskytnutí peněžních prostředků, na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže realizované ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách.  V souladu s ustanovením zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu (ve znění pozdějších předpisů) vyhlásil Liberecký kraj dotační program "4.21 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací."

VYÚČTOVÁNÍ 4.21 - do 19. 8. 2016 nutno tyto formuláře:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZÁVÉREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

                                                                                                

BODOVÉ HODNOCENÍ

VÝSLEDKY

PODMÍNKY PROGRAMU

informace:

Lucie Matoušková
lucie.matouskova@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 638, 778 724 115
 

 

 

 

 

Zpracovávám...