Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

DOTACE SPORT A TĚLOVÝCHOVA

Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti bude administrovat dotační program č. 4B  – TĚLOVÝCHOVA A SPORT,  jako věcně příslušný odbor krajského úřadu v souladu se statutem fondu a se zaměřením na aktuální podporované cíle v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBLASTI PODPORY

Číslo a název oblasti podpory

TĚLOVÝCHOVA A SPORT

Správce oblasti podpory

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Počet programů v rámci oblasti podpory

5

 PŘEDMĚT OBLASTI PODPORY

Sportovní činnost a tělovýchova v Libereckém kraji.

PROGRAMY V RÁMCI OBLASTI PODPORY

Číslo a název programu

Účel programu

4.20 Údržba, provoz a nájem sportovního zařízení

Rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních aktivit v Libereckém kraji

4.21 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací

Zvýšení dostupnosti sportu pro děti a mládež v Libereckém kraji

4.22 Sport handicapovaných

Zvýšení možnosti hadicapovaných zapojit se do sportovních aktivit

4.23 Sportovní akce

Podpora sportovních akcí v Libereckém kraji

4.26 Podpora sportovní činnosti dětí činnost dětí a mládeže ve sportovních klubech

Sportovní činnost ve sportovních klubech


   

Zpracovávám...