Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu > DOTACE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A ZAMĚSTNANOST > Program k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2016

Program k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2016

V rámci Programu k naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2016 budou podporovány celoroční nebo jednorázové akce neziskových organizací, pracujících s dětmi a mládeží, a to s tímto účelem:

  • Participace dětí a mládeže - cílem je zapojit mladé lidi do procesů spolurozhodování a spoluúčasti na veřejném dění, vtáhnout je do aktivní spolupráce všech zainteresovaných aktérů včetně důsledné vzájemné konzultace
  •  
  • Podpora tvořivosti dětí a mládeže - cílem podpory je rozšířit možnosti, zatraktivnit nabídku činností a zkvalitnit podmínky pro tuto činnost. Zároveň posílit možnost poskytnout všem skupinám dětí a mládeže rovné příležitosti ke zdokonalování a prohlubování klíčových kompetencí potřebných pro uplatnění v pracovním, občanském a osobním životě.

Vyhlášení a podmínky

Žádost o změnu projektu 

Výsledky - podpořené projekty

Výsledky - nepodpořené projekty

Výsledky - vyřazené projekty pro administrativní nesoulad

 

 

Zpracovávám...