Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

4.5 Program Pedagogická asistence 2015

Základní údaje a podmínky programu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU

Číslo programu

 4.5

Název programu

Program Pedagogická asistence

Správce programu

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Účel podpory

Činnost asistenta pedagoga u žáků se zdravotním postižením

Důvod podpory

Posílení činností potřebných asistentů pedagoga se zdravotním postižením

Forma podpory

Neinvestiční dotace

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

Mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy, s výjimkou škol soukromých, zřizovaných MŠMT či registovaných církvemi nebo náboženskými společnostmi na území Libereckého kraje, které ke dni podání žádosti mají souhlas Krajského úřadu Libereckého kraje ke zřízení funkce asistenta pedagoga na školní rok 2015/2016 v souladu s § 16 odst. 10 školského zákona, v platném znění. 

Hodnotící orgán kraje

Krajský úřad Libereckého kraje - administrativní soulad

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje - hodnocení závazných a specifických kritérií žádostí

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Helena Černá, tel: 485 226 233;

e-mail:helena.cerna@kraj-lbc.cz

Zpracovávám...