Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu > DOTACE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A ZAMĚSTNANOST > 4.4 Program Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže 2016

4.4 Program Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže 2016

OBLAST PODPORY 4a ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

Číslo programu

4.4

Název programu

Program Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže

Správce programu

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Účel programu

Zlepšení podmínek pro práci s nadanými dětmi a mládeží

Důvody podpory stanoveného účelu

Vytvořit lepší podmínky pro identifikaci a rozvoj nadání dětí, žáků a studentů podporou projektů zaměřených na vzdělávání v přírodních a technických vědách, na organizaci vědomostních soutěží pro žáky základních a středních škol Libereckého kraje.

Forma podpory

Neinvestiční dotace

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

Právnické osoby (nestátní neziskové organizace, obce, příspěvkové organizace obce aj.) a fyzické osoby podnikající (osoby samostatně výdělečně činné) se sídlem v Libereckém kraji.

O dotaci nemohou žádat:

  • Příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem

  • Organizace mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu a sport (určující je specifikace ve veřejném rejstříku)

Hodnotící orgán kraje

  • Krajský úřad Libereckého kraje – administrativní soulad
  • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje – hodnocení závazných a specifických kritérií žádostí

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Eva Hodboďová, tel: 485 226 635;

e-mail: eva.hodbodova@kraj-lbc.cz

Vyhlášení a podmínky 4.4

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE 4.4

Výsledky - podpořené projekty

Výsledky - vyřazené projekty pro administrativní nesoulad

Závěrečné vyúčtování - formulář

Závěrečná zpráva - formulář

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovávám...