Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

4.3 Specifická primární prevence rizikového chování 2016

OBLAST PODPORY 4a ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

Číslo programu

4.3

Název programu

Specifická primární prevence rizikového chování

Správce programu

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Účel podpory

Specifická primární prevence rizikového chování

Důvody podpory stanoveného účelu

Podpora aktivit zaměřených specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování

Forma podpory

Účelová neinvestiční dotace

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

  • Mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy na území Libereckého kraje
  • O dotaci nemohou žádat:
    • příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem
    • příspěvkové organizace zřizované MŠMT

Hodnotící orgán kraje

  • Krajský úřad Libereckého kraje – administrativní soulad
  • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje – hodnocení závazných a specifických kritérií žádostí

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Jana Hauzerová, tel: 485 226 224;

e-mail: jana.hauzerova@kraj-lbc.cz

Vyhlášení programu 2016

Žádost o poskytnutí dotace

Zpracovávám...