Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

4.1 Program volnočasových aktivit 2016

OBLAST PODPORY 4a ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

Číslo programu

4.1

Název programu

Program volnočasových aktivit

Správce programu

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Účel programu

Zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity dětí a mládeže

Důvody podpory stanoveného účelu

Rozšíření nebo zachování stávající nabídky celoročních a jednorázových aktivit neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní na úrovni rekreačního sportu. Podpora činnosti škol a školských zařízení zřizovaných obcí v době mimo výkon hlavní činnosti.

Forma podpory

Neinvestiční dotace

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

Právnické osoby (nestátní neziskové organizace, obce, příspěvkové organizace obce aj.) a fyzické osoby podnikající (osoby samostatně výdělečně činné) se sídlem v Libereckém kraji.

O dotaci nemohou žádat:

  • Příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem

  • Organizace mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu a sport (určující je specifikace ve veřejném rejstříku)

Hodnotící orgán kraje

  • Krajský úřad Libereckého kraje – administrativní soulad
  • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje – hodnocení závazných a specifických kritérií žádostí

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Martina Meierová, tel: 485 226 636;

e-mail: martina.meierova@kraj-lbc.cz

Zpracovávám...