Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

DOTACE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A ZAMĚSTNANOST

Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti bude administrovat dotační program č. 4a  – Školství a mládež,  jako věcně příslušný odbor krajského úřadu v souladu se statutem fondu a se zaměřením na aktuální podporované cíle v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBLASTI PODPORY

Číslo a název oblasti podpory

ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

Správce oblasti podpory

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Počet programů v rámci oblasti podpory

4

 PŘEDMĚT OBLASTI PODPORY

Kvalitní a zdravé lidské zdroje v Libereckém kraji.

PROGRAMY V RÁMCI OBLASTI PODPORY

Číslo a název programu

Účel programu

4.1 Program volnočasových aktivit

Zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity dětí a mládeže

4.3 Specifická primární prevence rizikového chování

Specifická primární prevence rizikového chování

4.4 Program Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže

Zlepšení podmínek pro práci s nadanými dětmi a mládeží

4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Nákup kompenzačních pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami


Zpracovávám...