Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Veletrh dětské knihy

Veletrh dětské knihy – dotace na dopravu dětí

Termín konání: 7. až 9. dubna 2011

Liberecký kraj vyčlenil ze svého rozpočtu finanční prostředky na podporu regionální kulturní akce - Veletrhu dětské knihy. Finanční prostředky budou poskytnuty na částečnou úhradu nákladů za dopravu dětí z mimolibereckých mateřských škol, základních škol a dětských domovů a jejich pedagogického doprovodu na veletrh.

Celková výše uvolněných finančních prostředků činí 100.000,- Kč.

Bližší informace naleznete ve výzvě (__). Návod pro vyplnění žádosti o dotaci naleznete zde (__).

Požadavky na dopravu budou uspokojovány v došlém pořadí až do vyčerpání uvolněných finančních prostředků. O poskytnutí dotace rozhoduje Rada Libereckého kraje. Všichni žadatelé budou o vyřízení žádostí vyrozuměni.

Kontakt: Eva Hodboďová, e-mail: eva.hodbodova@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 635.

Vyúčtování dotace:

Vyúčtování dotace poskytnuté na částečnou úhradu nákladů za dopravu dětí na veletrh dětské knihy musí být zpracováno na příslušném formuláři – ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ (__). Součástí vyúčtování musí být kopie účetních dokladů (ze kterých bude zřejmý počet přepravených osob) a kopie dokladů o úhradě.

Zpracovávám...